ĐĂNG KÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Giải Đáp Pháp Luật

ĐĂNG KÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đăng ký website thương mại điện tử với Bộ công thương phục vụ cho việc mua bán, trao đổi, quảng cáo hàng hóa dịch vụ của các công ty. Để giúp quý khách hàng tìm hiểu rõ hơn về lĩnh vực này, Luật Tài Nguyên xin giới thiệu khái niệm,trình tự và thủ tục như sau:

1. Khái niệm:

Theo khoản 8 điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP thì: Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

2. Các loại wesite nào thì cần Thông báo/Đăng ký với Bộ Công Thương:

  • Website cần THÔNG BÁO với Bộ Công thương: Các website thương mại điện tử bán hàng: là các website do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình. Các website này dù không có hoạt động bán hàng, đặt hàng, thanh toán trực tiếp mà chỉ có hoạt động xúc tiến thương mại như quảng cáo hình ảnh, hàng hóa, giới thiệu thông tin… vẫn  phải THÔNG BÁO với Bộ Công Thương.
  • Website cần ĐĂNG KÝ với Bộ Công Thương: Các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: là các website do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại:

+ Sàn giao dịch thương mại điện tử

+ Website đấu giá trực tuyến

+ Website khuyến mại trực tuyến

3. Hồ sơ đăng ký Website Thương mại điện tử

Theo Khoản 2 Điều 55 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);

c) Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định này;

d) Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;

đ) Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;

e) Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

4. Các bước đăng ký Website Thương mại điện tử:

Bước 1: Đăng ký trực tiếp trên trang http://online.gov.vn/ của Bộ Công Thương.

Các thương nhân, cá nhân, tổ chức cần lưu ý điền đủ thông tin các mục như sau:

– Tên thương nhân, tổ chức.

– Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức.

– Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động.

– Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức.

– Các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.

– Cá nhân phải có mã số thuế.

Ấn nút “Gửi đăng ký” để hoàn thành việc đăng ký tài khoản.

Bước 2: Xác nhận tài khoản

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân,cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3.

– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, cá nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký theo quy định.

Sau khi Upload file thành công, chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn thành việc đăng ký thông báo website bán hàng.

Bước 4: Xét duyệt hồ sơ

Hồ sơ sau khi được gửi sẽ ở trạng thái “ Chờ Duyệt”. Trong vòng 3 ngày làm việc, Bộ Công Thương sẽ gửi Email cho bạn để thông báo kết quả đăng ký website.

Trường hợp hồ sơ chưa được duyệt cần cung cấp hoặc chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *