Tư Vấn Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân - Giải Đáp Pháp Luật

Tư Vấn Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

Nếu bạn muốn làm chủ một Doanh nghiệp tư nhân mà không biết thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào, thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn? Bạn không nên bỏ qua bài viết này. Nó sẽ là một tư liệu quan trọng, hữu ích trong quá trình quản lý hoạt động của Doanh nghiệp.

Là một đơn vị Cung cấp dịch vụ pháp lý, tất nhiên chúng tôi sẽ thay bạn làm hết mọi thủ tục hành chính.

Bạn có thể tham khảo chi tiết kết quả những công việc chúng tôi làm tại bài viết: Thành lập doanh nghiệp;

 

MỌI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẠN HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI LO!

Bạn có thể tham khảo tại đây: Dịch vụ Doanh nghiệp tư nhân

Vậy Doanh nghiệp tư nhân là gì? Để thành lập Doanh nghiệp tư nhân bạn cần lưu ý những gì? Quản trị tổ chức hoạt động thế nào? Chúng tôi sẽ giải đáp trên cơ sở pháp luật quy định để bạn vững tâm quản lý điều hành hoạt động của Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Điều 183- Luật doanh nghiệp 2014

Những ưu nhược điểm Doanh nghiệp tư nhân: Nếu bạn lựa chọn Doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi sẽ chỉ ra một số ưu điểm, nhược điểm nhằm giúp ích cho bạn trong quá trình Quản lý điều hành Doanh nghiệp.

 

Ưu điểm khi Thành lập Doanh nghiệp tư nhân:

 

Thứ nhất: Về Quản lý Doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp tư nhân, Chủ doanh nghiệp tư nhân là người có quyền quyết định tối cao đối với tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các khoản lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật thuộc về chủ doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp làm Giám đốc hoặc thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp.

Thứ hai: Sử dụng doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành.

Trong thời hạn cho thuê Doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là Người sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp của mình cho người khác.

Thứ ba: Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp tư nhân đơn giản gọn nhẹ nhất trong tất cả các loại hình Doanh nghiệp.

Chế độ trách nhiệm vô hạn của Doanh nghiệp tư nhân tạo ra sự tin tưởng cho đối tác và khách hàng của Doanh nghiệp tư nhân.

Nhược điểm Doanh nghiệp tư nhân:

Chủ Doanh nghiệp tư nhân luôn có tính rủi ro cao do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cho dù có thuê giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp đầu tư vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Bạn nên đọc để biết được chính xác tên gọi và cũng để thể hiện tính chuyên nghiệp khi xưng danh với đối tác.

Phần đa các bạn khi Thành lập Doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc có Giấy phép Đăng ký hoạt động và con dấu pháp nhân để hoạt động mà không chú ý đến TÊN GỌI mang tính học thuật, là sự phân biệt giữa Bộ máy quản lý của Doanh nghiệp tư nhân so với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Công ty TNHH một thành viên hay Công ty Cổ phần.

Bộ máy quản lý của Doanh nghiệp tư nhân đứng đầu là Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc hoặc đi thuê là người có quyền quyết định cao nhất của Doanh nghiệp tư nhân.

Người quản lý là Giám đốc/Tổng Giám đốc  không phải do bầu mà là do bổ nhiệm, đây là quyền tự quyết tối cao của Chủ doanh nghiệp.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Doanh nghiệp; chịu sự giám sát của Chủ Doanh nghiệp tư nhân; chịu trách nhiệm trước Chủ Doanh nghiệp tư nhân và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Nhưng chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn là người chịu trách nhiệm đến cùng toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân.

BẠN CÓ THỂ LỰA CHỌN CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP KHÁC ĐỂ HOẠT ĐỘNG:

  • Thành lập Công ty Cổ phần;
  • Thành lập Công ty TNHH một Thành viên;
  • Thành lập Công ty TNHH hai Thành viên trở lên;
  • Thành lập Công ty Hợp danh;
  • Thành lập Hộ Kinh doanh cá thể;
  • Thành lập Hợp tác xã

 

Thông tin liên hệ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *