Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp là gì?

Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp là gì? Có phải mọi doanh nghiệp đều có tư cách pháp nhân? Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi.

1. Tư cách pháp nhân là gì?

Pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội,.. theo quy định của pháp luật.

Ví dụ về pháp nhân:

2. Điều kiện để có tư cách pháp nhân

Điều 74 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

3. Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp

Có phải mọi doanh nghiệp đều có tư cách pháp nhân? Trong các loại hình doanh nghiệp Việt Nam thì hầu hết đều có tư cách pháp nhân, ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân.

Theo đó, mô hình công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh có tư cách pháp nhân vì những lý do sau:

a) Được thành lập hợp pháp

Mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều nay đồng nghĩa với việc nhà nước công nhận sự tồn tại của doanh nghiệp và sẽ được pháp luật bảo hộ. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ phải hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ quy định pháp luật.

b) Có cơ cấu tổ chức

Các doanh nghiệp đều có cơ cấu tổ chức, hệ thống điều hành, chức năng, vai trò của từng bộ phận được pháp luật quy định chặt chẽ. Mỗi doanh nghiệp có một cơ cấu tổ chức khác nhau.

Ví dụ: Công ty TNHH 1 thành viên sẽ có 02 mô hình tổ chức hoạt động sau:

  1. Chủ tịch công ty > Giám đốc/Tổng giám đốc > Kiểm soát viên
  2. Hội đồng thành viên > Giám đốc/Tổng giám đốc > Kiểm soát viên

Công ty hợp danh: Hội đồng thành viên > Giám đốc/Tổng giám đốc

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

Đối với loại hình công ty cổ phần, công ty tnhh, công ty hợp danh (chỉ đối với thành viên góp vốn) thì các thành viên sẽ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty và đã được quy định cụ thể trong điều lệ công ty.

Tài sản của công ty và tài sản của cá nhân có sự tách bạch, độc lập.

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

Pháp luật đã quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải nhân danh công ty để tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Ngược lại, doanh nghiệp tư nhân mặc dù có các đặc điểm: được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức,.. nhưng chủ doanh nghiệp tư nhân lại chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản giữa doanh nghiệp và cá nhân không có sự tách bach.

4. Lợi ích khi doanh nghiệp có tư cách pháp nhân

  • Được pháp luật thừa nhận và bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp; ngược lại doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ quy định pháp luật
  • Phân định tài sản của doanh nghiệp và tài sản của cá nhân sáng lập: đảm bảo nguồn vốn doanh nghiệp được ổn định, dễ quản lý; có thể làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của doanh nghiệp
  • Phân định giữa nợ của doanh nghiệp và nợ của cá nhân
  • Dễ quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp và cá nhân, từ đó có những kế hoạch đầu tư, phát triển kinh doanh hợp lý, tránh rủi ro thiếu hụt vốn.

Trên đây là những phân tích của Luật Tài Nguyên về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp là gì? Hi vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích cho bạn!

Đánh giá
Đánh giá

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn    Để lại bình luận