Cho vay với lãi suất bao nhiêu thì bị đi tù? - Giải Đáp Pháp Luật

Cho vay với lãi suất bao nhiêu thì bị đi tù?

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hành vi cho vay lãi nặng đang rất phổ biến trong xã hội, hành vi này như một hình thức kinh doanh trái phép ngoài xã hội đang rất nở rộ, phát triển cực kì nhanh do nhu cầu vay tài chính của người dân rất lớn.

hành vi cho vay lãi nặng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi mức lãi suất cao, và việc thu lợi bất chính được phát sinh từ việc tăng mức lãi suất này. Cụ thể người nào cho vay lãi nặng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc trường hợp quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự 2015(sửa đổi bổ sung 2017) về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cụ thể điều luật quy định như sau:

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

1.Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trong quy định điều luật trên ta thấy điều luật có dẫn chiếu đến quy định về lãi suất được quy định cụ thể trong bộ luật dân sự. về mức lãi suất cao nhất.

Lãi suất được quy định trong Bộ luật dân sự 2015 cụ thể như sau:

Điều 468. Lãi suất

  1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

  1. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

Vậy từ điều luật dẫn chiếu trên thấy mức lãi suất cao nhất các bên được phép thỏa thuận là 20%/năm.”

Từ quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự 2015 về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thì trường hợp bị truy cứ trách nhiệm hình sự khi mức lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong bô luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc kết án về tội này mà chưa xóa án tích.

Từ những căn cứ của Bộ luật hình sự và Bộ luật dân sự ta có thể xác định được hành vi cho vay nào bị xử lý trách nhiệm hình sự cho tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau:

Điều kiện đủ để truy cứu trách nhiệm về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là:

Điều kiện bắt buộc: Người cho lay lãi nặng phải có hành vi cho vay với mức lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, cụ thể là cao gấp 5 lần lãi suất 20%/năm là 100%/năm. Tuy nhiên, với hành vi này chưa đủ cấu thành tội này mà phải có hậu quả sảy ra cụ thể:

  • Người cho vay lãi nặng phải thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Trường hợp nhường cho vay nặng lãi không thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi thuộc các trường hợp:
  • Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này;
  • Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Trường hợp người cho vay lãi nặng mà lãi suất chưa đến 100%/năm thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự .

Đối với trường hợp giao dịch cho vay dân sự có mức lãi suất trên 20%/năm và dưới 100%/năm không bi truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đối với những giao dịch trên thì phần lãi cao quá 20%/năm sẽ vi phạm quy định của bộ luật dân sự 2015 (tức phần lãi này là vô hiệu).

Trên đây là bài viết của Luật Tài Nguyên trả lời câu hỏi “Cho vay với lãi suất bao nhiêu thì bị đi tù?”

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *