THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là việc cổ đông chuyển một phần hoặc toàn bộ số cổ phần của mình cho người khác. Thu nhập từ hoạt động này sẽ phải chịu thuế chuyển nhượng cổ phần. Vậy các loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng cổ phần, cách tính thuế như thế nào? Việc kê khai thuế ra sao, cần lưu ý những điều gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên.

Thuế chuyển nhượng cổ phần

Thuế chuyển nhượng cổ phần

1. Một số khái niệm cần biết

1.1 Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu, được tính trực tiếp trên thu nhập của người chịu thuế và thu nhập đó đã trừ các khoản giảm trừ và các khoản miễn thuế.

1.2 Thuế chuyển nhượng cổ phần là gì?

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần là một hình thức thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và phải chịu thuế thu nhập theo quy định pháp luật. Đối với việc chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

Vậy thực chất thuế chuyển nhượng cổ phần chính là thuế đánh trên thu nhập của cổ đông từ việc chuyển nhượng chứng khoán trong công ty cổ phần, là khoản tiền mà cá nhân hay tổ chức phải nộp khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng cổ phần.

2. Chuyển nhượng cổ phần có phải đóng thuế không?

Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân về các đối tượng nộp thuế bao gồm:

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Khoản 4 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Như vậy, có thể thấy thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần (chuyển nhượng chứng khoán) thuộc khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

3. Các loại thuế phải kê khai khi chuyển nhượng cổ phần

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh trên các khoản thu nhập của cá nhân hoặc của tổ chức như tiền lương, tiền công; chuyển nhượng vốn trong công ty, bất động sản; đầu tư… mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách nhà nước. Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần thì phải thực hiện thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng này.

=>Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2020

4. Cách tính thuế chuyển nhượng cổ phần

Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán trong Công ty cổ phần chưa niêm yết thì thu nhập chịu thuế sẽ được xác định là giá trị chuyển nhượng cho từng lần. Theo đó, thuế thu nhập cá nhân sẽ phải nộp được xác định theo công thức như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán cho từng lần x Thuế suất 0,1%

4.1 Giá chuyển nhượng chứng khoán

  • Đối với trường hợp là chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán thì giá chuyển nhượng chứng khoán sẽ là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc là giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.
  • Đối với trường hợp là chứng khoán không thuộc trường hợp của công ty đại chúng giao dịch tên Sở giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng sẽ được xác định là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc là giá thực tế chuyển nhượng hoặc là giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất căn cứ theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng.

4.2 Thuế suất và cách tính thuế

Cá nhân thực hiện việc chuyển nhượng chứng khoán sẽ nộp thuế theo thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán cho từng lần.

Do vậy, mỗi lần thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, cổ đông sẽ bắt buộc phải kê khai và nộp thuế TNCN đối với từng lần thực hiện chuyển nhượng đó.

4.3 Thời điểm xác định thu nhập tính thuế chuyển nhượng chứng khoán

  • Đối với trường hợp là chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán: là thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập từ việc chuyển nhượng chứng khoán
  • Đối với trường hợp là chứng khoán không thuộc trường hợp của công ty đại chúng giao dịch tên Sở giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm lưu ký chứng khoán: là thời điểm chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán
  • Đối với chuyển nhượng chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên: là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực

Luật Tài Nguyên nhận dịch vụ triển khai việc soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, hoàn thành thủ tục kê khai thuế TNCN cho các doanh nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thuế, chúng tôi đảm bảo cung cấp dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp với phương thức giao dịch trực tiếp vô cùng thuận tiện.

[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn    Để lại bình luận