Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài -

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại việt nam

Khi mục đích kinh doanh tại Chi nhánh của thương nhân nước ngoài đạt được và doanh nghiệp tiếp tục muốn đầu từ tại Việt Nam nhưng thời hạn Giấy phép hoạt động của chi nhánh đã hết thì phải tiến hành gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Vậy hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh gồm những gì? Trình tự, thủ tục như thế nào?

Bài viết sau đây của Hãng Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về vấn đề này.

Các trường hợp gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh

Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép, trừ trường hợp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh theo quy định pháp luật.

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh

Hồ sơ 01 bộ bao gồm:

  1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
  2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
  3. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
  4. Bản sao Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp.

Trong đó, Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Báo cáo tài chính, văn bản xác nhận nghĩa vụ thuế hoặc giấy tờ có giá trị tương đương phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ  đến Cơ quan cấp Giấy phép.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp phép gia hạn

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

Lệ phí

Mức thu lệ phí Nhà nước khi gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh: 1.500.000 đồng/giấy phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *