Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài khi muốn làm việc tại Việt Nam phải xin Giấy phép lao động. Tuy nhiên, giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn không quá 02 năm. Trong trường hợp người lao động muốn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì cần phải làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

  1. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
  2. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.
  3. 02 ảnh mầu (kích thước 4x6cm), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
  4. Giấy phép lao động đã được cấp
  • Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định pháp luật
  • Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì phải có giấy tờ xác minh.
  • Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có giấy chứng nhận sức khỏa theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP và một trong các giấy tờ khác theo quy định.

Lưu ý: Các giấy tờ nêu trên là 01 bản sao có công chứng, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Bước 1: Xin văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động gửi Công văn chấp thuận tuyển dụng lao động nguồi nước ngoài tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội để được Sở chấp thuận.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng lao động soạn đủ bộ hồ sơ như trên nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi giấy phép lao động hết thời hạn.

Bước 3: Cấp lại giấy phép lao động

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp lại giấy pháp lao động cho người lao động nước ngoài.

Bước 4: Ký kết lại HĐLĐ

Sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động phải ký lại HĐLĐ bằng văn bản và trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký HĐLĐ, người sử dụng lao động phải gửi bản sao HĐLĐ đã ký kết tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Cơ quan thực hiện

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại

02 năm nhưng không quá thời hạn trong văn bản chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc sử dụng người lao động nước ngoài hoặc không quá thời hạn trong văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào từng vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

Pháp luật hiện không giới hạn số lần cấp lại giấy phép lao động đối với trường hợp hết hạn. Người lao động nước ngoài nếu muốn làm việc lâu dài tại Việt Nam có thể xin gia hạn giấy phép lao động nhiều lần, mỗi lần tối đa 02 năm.

Trong trường hợp người lao động lao động làm mất, làm hỏng,… giấy phép lao động thì có thể xin cấp lại giấy phép lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *