Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Giải Đáp Pháp Luật

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bạn đang muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhưng chưa biết thủ tục ra sao? Trong bài viết này, Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

1. Nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 • Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Xem mẫu tại đây)
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp. Trong đó, cần có đầy đủ các nội dung sau:
 • Tên kiểu dáng công nghiệp;
 • Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp;
 • Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất;
 • Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ;
 • Phần mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp;
 • Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
 • Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện)
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên);
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí;

2. Trình tự xử lý hồ sơ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cơ quan nhà nước

 • Thẩm định hình thức

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, sau đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn. Trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu hết thời hạn trên mà người nộp đơn không sửa chữa/sửa chữa không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

 • Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

 • Thẩm định nội dung

Ở giai đoạn này, Cục thực hiện việc đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ.

 • Ra quyết định/từ chối cấp Văn bằng bảo hộ

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

3. Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Thẩm định hình thức: 1 tháng từ ngày nộp đơn

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

– Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn.

– Ra quyết định cấp/từ chối cấp Văn bằng bảo hộ

Như vậy, quá trình xử lý hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể kéo dài 10 tháng

4. Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp năm 2020

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Luật Tài Nguyên, bạn chỉ cần cung cấp những thông tin cần thiết, và đội ngũ luật sư, chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện:

 • Tra cứu thông tin và đánh giá về khả năng được bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, thẩm định đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Nhận giấy chứng nhận bảo hộ và thực hiện những việc liên quan;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp…

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *