THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Trong quá trình hoạt động vì nhiều lý do mà thành viên hoặc chủ sở hữu công ty tiến hành thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp. Vậy điều kiện, hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng vốn góp được quy định như thế nào? Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ làm rõ vấn đề này.

1. Thế nào là chuyển nhượng vốn góp?

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH được hiểu là thành viên hoặc chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên hay cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên của công ty. Chuyển nhượng có thể có các hình thức như: bán, tặng cho, để lại thừa kế…

2. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

2.1. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH một thành viên

a) Các trường hợp chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên

Nếu thành viên của Công ty THNN 1 thành viên có nhu cầu chuyển nhượng vốn thì có hai trường hợp xảy ra:

 1. Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chuyển nhượng một phần phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì công ty phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang mô hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần (nếu có từ 3 thành viên góp vốn trở lên).
 2. Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì công ty phải tiến hành thay đổi chủ sở hữu.

b) Hồ sơ chuyển nhượng một phần vốn trong công ty TNHH 1 thành viên:

 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Danh sách thành viên Công ty chuyển đổi; Kèm theo là Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân; hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn và giấy tờ xác nhận hoàn tất chuyển nhượng

c) Hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu;
 • Quyết định của chủ sở hữu;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu mới;
 • Điều lệ sửa đổi của công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

2.2. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH 2 thành viên

a) Các trường hợp chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên

– Mua lại phần vốn góp: Trường hợp thành viên Công ty bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau thì có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình:

 • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
 • Tổ chức lại công ty;
 • Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

– Chuyển nhượng phần vốn góp: Trừ trường hợp Công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định trên, thành viên có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp thì trình tự chuyển nhượng phần vốn góp được thực hiện như sau:

 • Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 • Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

b) Hồ sơ chuyển nhượng

 • Thông báo thay đổi Thành viên góp vốn của công ty
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng vốn góp.
 • Danh sách thành viên
 • Hợp đồng chuyển nhượng, xác nhân đã hoàn tất việc chuyển nhượng.
 • Các giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng:

+ Trường hợp Thành viên nhận chuyển nhượng là cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân.

+ Trường hợp Thành viên nhận chuyển nhượng là tổ chức: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập.

– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo ủy (quyền trong trường hợp người chuyển nhượng không trực tiếp đến làm thủ tục chuyển nhượng).

3. Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp

 1. Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên dẫn đến thay đổi số lượng thành viên lớn hơn 1 thì phải tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 2. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên công ty thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình Công ty TNHH một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Trên đây là những quy định mới nhất về thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH. Hi vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích cho bạn!

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận