Trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Trường hợp thu hồi giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do chủ quan hay khách quan mà cơ quan nhà nước thu hồi giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Chi nhánh bị thu hồi Giấy phép thành lập trong các trường hợp sau đây:

1. Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.

2. Không báo cáo về hoạt động của Chi nhánh trong 02 năm liên tiếp.

3. Không gửi báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này tới Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

4. Trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thủ tục gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *