Thêm trường hợp doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo BLLĐ 2019

Thêm trường hợp doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo BLLĐ 2019

Bộ Luật Lao động 2019 đã có những thay đổi, bổ sung đáng kể so với BLLĐ 2012. Không chỉ thêm quyền lợi quyền lợi cho người lao động mà BLLĐ 2019 cũng có những sửa đổi nhằm bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng lao động trong việc quy định về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người sử dụng lao động.

Ngoài những trường hợp BLLĐ 2012 quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi:

– Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

– Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

– Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;

BLLĐ 2019 được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2019 đã bổ sung thêm một số trường hợp mà doanh nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ:

– Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

– Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục tr lên;

– Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Khi doanh nghiệp thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của mình theo quy định đều phải tuân thủ về thời hạn báo trước đối với từng trường hợp.

Tuy nhiên, đối với trường hợp người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu, người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục tr lên thì người sử dụng lao động có thể chấm dứt HĐLĐ mà không cần báo trước.

Bộ Luật Lao động mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Nếu bạn là một người lao động, có thể tham khảo bài viết sau: https://giaidapphapluat.com/nguoi-lao-dong-duoc-quyen-don-phuong-cham-dut-hop-dong-khi-nao.html 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *