Thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật - Hãng Luật Tài Nguyên

Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật có thể là thành viên trong công ty hoặc đi thuê ngoài. Vì nhiều lý do, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể thay đổi. Khi đó, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Các chức danh có thể làm người đại diện trong công ty

– Giám đốc công ty

– Tổng giám đốc công ty

– Chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần)

– Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/ Giám đốc

– Chủ tịch Hội đồng thành viên (Công ty TNHH hai thành viên trở lên)

– Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/ Giám đốc

– Chủ tịch công ty (Công ty TNHH một thành viên).

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 02/2019/TT BKHĐT);

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Soạn thảo đầy đủ bộ hồ sơ như trên

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra kết quả trả lời hồ sơ

Phí thay đổi người đại diện theo pháp luật

Theo quy định của Nhà nước là: 100.000 đồng

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ;

– Theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Tư vấn pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Một số lưu ý khi thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật:

– Cá nhân từng là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ 01 đến 03 năm, kể từ ngày tuyên bố phá sản thì không được làm người đại diện pháp luật mới cho công ty.

– Trường hợp thay đổi người đại diện làm thay đổi Điều lệ công ty thì trong Biên bản họp phải ghi rõ nội dung được thay đổi và kiểm tra lại thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật.

COMBO QUÀ TẶNG HẤP DẪN

SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẤT KỲ ĐỂ ĐƯỢC TẶNG:

  • Tặng: Website Thương mại điện tử phù hợp với lĩnh vực bạn kinh doanh;
  • Tặng DỊCH VỤ: Thông báo Website Thương mại điện tử với Bộ Công Thương;
  • Tặng: Hệ thống biểu mẫu văn bản Hành chính doanh nghiệp chuyên nghiệp;
  • Tặng: Bộ Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Giám đốc, Các phòng ban chức năng;
  • Tặng: Bộ Quy trình làm việc như: Tuyển dụng, Đào tạo, Thăng tiến, Đánh giá hiệu quả Công việc;
  • Tặng: Bản Mô tả Công việc các vị trí Công việc trong Công ty;
  • Và vô số các văn bản quản trị khác…
  • Tặng DỊCH VỤ: Tư vấn Pháp luật thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của bạn (MIỄN PHÍ);
  • Tặng: DATA KHÁCH HÀNG (MIỄN PHÍ);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *