Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần

Thay Đổi Cổ Đông Sáng Lập Công Ty Cổ Phần

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần mới thành lập có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do mà có sự thay đổi về cổ đông. Khi đó, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, điều kiện thay đổi cổ đông sáng lập, … cùng các vấn đề liên quan.

Điều kiện thay đổi cổ đông sáng lập

 • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người khác không phải cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
 • Sau thời hạn 03 năm trên, mọi hạn chế về việc chuyển nhượng cổ phần được bãi bỏ. Các cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.
 • Khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, công ty phải tiến hành lập sổ cổ đông.

Các trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập

– Cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.

– Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần;

– Cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác;

– Tặng cho, thừa kế cổ phần.

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập:

ho-so-thay-doi-co-dong-sang-lap
Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập

– Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Danh sách thông tin các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi (Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng; Hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định tách công ty hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp; Hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

— Biên bản họp thay đổi cổ đông sáng lập;

— Quyết định thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng Cổ đông;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp soạn hồ sơ đầy đủ theo quy định nộp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Bước 2: Nhận kết quả

Khi nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Một số lưu ý:

 • Khi thay đổi cổ đông công ty dẫn đến số lượng cổ đông không còn đủ tối thiếu 03 cổ đông, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang Công ty TNHH 1 thành viên hoặc 02 thành viên;
 • Cá nhân chuyển nhượng có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân khi có hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp.
COMBO QUÀ TẶNG HẤP DẪN

SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẤT KỲ ĐỂ ĐƯỢC TẶNG:

 • Tặng: Website Thương mại điện tử phù hợp với lĩnh vực bạn kinh doanh;
 • Tặng DỊCH VỤ: Thông báo Website Thương mại điện tử với Bộ Công Thương;
 • Tặng: Hệ thống biểu mẫu văn bản Hành chính doanh nghiệp chuyên nghiệp;
 • Tặng: Bộ Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Giám đốc, Các phòng ban chức năng;
 • Tặng: Bộ Quy trình làm việc như: Tuyển dụng, Đào tạo, Thăng tiến, Đánh giá hiệu quả Công việc;
 • Tặng: Bản Mô tả Công việc các vị trí Công việc trong Công ty;
 • Và vô số các văn bản quản trị khác…
 • Tặng DỊCH VỤ: Tư vấn Pháp luật thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của bạn (MIỄN PHÍ);
 • Tặng: DATA KHÁCH HÀNG (MIỄN PHÍ);

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *