Mở Trường Mầm Non Tư Thục

Các trường mầm non tư thục đang mọc lên ngày càng nhiều đang là xu hướng hiện nay. Vậy điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được quy định như thế nào? Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ làm rõ vấn đề này.

Thành lập trường mầm non tư thục

1. Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

 1. Cá nhân/tổ chức phải có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.
 2. Cá nhân/tổ chức phải có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Sau khi chuẩn bị đề án đáp ứng những điều kiện trên thì cá nhân/tổ chức tiến hành thủ tục thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ..v.v..

2. Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Thủ tục Thành lập trường mầm non tư thục

2.1. Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

a) Hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục

 1. Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
 2. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ: Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn. Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn;
 3. Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 năm;
 4. Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

b) Cơ quan có thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.

2.2. Thủ tục xin cấp phép hoạt động trường mầm non tư thục 

a) Hồ sơ xin cấp phép hoạt động

 1. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 2. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mầm non;
 3. Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mầm non với từng cán bộ quản lý, giáo viên;
 4. Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 5. Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;
 6. Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mầm non đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động trường mầm non trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;
 7. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.

b) Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan cấp phép: Phòng Giáo dục và Đào tạo

c) Quy trình thực hiện

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền (Phòng giáo dục và đào tạo)

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ: ra thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

Bước 4: Quyết định cho phép hoạt động

Trong thời hạn 05 ngày, nếu nhà trường đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật thì Trưởng phòng giáo dục và đào tạo ra quyết định cho phép trường mầm non được phép đi vào hoạt động. Nếu chưa đáp ứng, ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là tất cả những quy định liên quan khi muốn thành lập trường mầm non tư thục bạn cần biết. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, mời bạn tham khảo dịch vụ đăng ký kinh doanh của Luật Tài Nguyên.

[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận