Thủ Tục Thành Lập Công Ty Hợp Danh

Công ty hợp danh là một trong năm loại hình doanh nghiệp và là loại hình công ty đối nhân. Với những ưu điểm của việc kinh doanh đối nhân khi kết hợp được uy tín cá nhân để tạo dựng hình ảnh công ty sẽ tạo sự tin cậy cho đối tác. Để hiểu rõ hơn thủ tục thành lập công ty hợp danh, với những ai đang có ý định lựa chọn loại hình này thì bài viết dưới đây của LUẬT TÀI NGUYÊN  hữu ích dành cho bạn.

1. Công ty hợp danh là gì?

+ Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

+ Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

2. Điều kiện thành lập công ty hợp danh

Để thành lập công ty hợp danh cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên trở lên bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
 • Công ty hợp danh phải có tư cách pháp nhân ngay khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
 • Ngoài ra doanh nghiệp muốn thành lập công ty hợp danh phải có: Tên công ty, người đại diện theo pháp luật, trụ sở công ty hợp danh, vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Chức năng của 2 loại thành viên:

Thành viên hợp danh:

 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Có quyền thỏa thuận trong việc quản lý, điều hành công ty.
 • Được làm chủ của doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh khác công ty khác, trừ trường hợp được thỏa thuận, nhất trí giữa các thành viên hợp danh còn lại.
 • Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty hợp danh.

Thành viên góp vốn:

Phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Ngoài ra, các cá nhân tham gia thành lập công ty hợp danh không thuộc các trường hợp  thuộc Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Trình tự, thủ tục thành lập công ty hợp danh

Các bước để thành lập công ty hợp danh:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Bước 2: Nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả

Tiến hành nộp trực tiếp hồ sơ như trên tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp hoặc nộp hồ sơ qua mạng trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở, theo dõi kết quả và bổ sung theo hướng dẫn của chuyên viên (nếu có).

Thời gian làm việc: trong 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 3: Công bố thông tin hợp danh và khắc con dấu

Sau khi doanh nghiệp nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh công ty hợp danh thành công, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc công bố công khai lên cổng thông tin doanh nghiệp, và khắc mẫu con dấu để việc kinh doanh đi vào hoạt động được dễ dàng đủ cơ sở pháp lý.

Tham khảo: Hướng dẫn chi tiết các bước thành lập doanh nghiệp

5. Thủ tục sau khi thành lập công ty hợp danh

 • Mở tài khoản ngân hàng cho Công ty
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và thuế môn bài
 • Đặt biển cho Công ty
 • Mua hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế trong suốt quá trình hoạt động

Tham khảo: Các thủ tục cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

6. Một số câu hỏi thường gặp

6.1. Tên của Công ty hợp danh có được trùng không?

Tên của công ty hợp danh cũng như quy định về các loại hình công ty khác. Cần đặt tên công ty không được trùng lặp, hoặc dễ nhầm lẫn, phù hợp văn hóa, cấu trúc tên đầy đủ, có thể: tên tiếng anh, tên viết tắt…và đảm bảo những quy định chung về việc đặt tên

6.2. Công ty hợp danh có được tăng giảm vốn điều lệ?

Trường hợp công ty hợp danh  thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn của thành viên hợp danh phải làm thủ tục Thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP 

Trường hợp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

6.3. Công ty hợp danh có được tiếp nhận thành viên mới không?

 • Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.
 • Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.
 • Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

Trên đây là những nội dung pháp lý liên quan khi thành lập công ty hợp danh. Nếu bạn cảm thấy thủ tục thành lập doanh nghiệp quá rườm ra, mất thời gian, có thể tham khảo dịch vụ thành lập doanh nghiêp của Luật Tài Nguyên.

[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận