Điều Kiện Thành Lập Công Ty Đấu Giá Tài Sản

Đấu giá là một trong những ngành nghề nằm trong danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, để thành lập Công ty Đấu giá tài sản thì không chỉ tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp mà còn phải theo các quy định của Luật đấu giá tài sản. Vậy, trình tự, thủ tục thành lập như thế nào? Cần chuẩn bị những gì khi thành lập Công ty Đấu giá tài sản? Bài viết dưới đây của LUẬT TÀI NGUYÊN sẽ giải đáp những thắc mắc trên một cách chi tiết nhất.

1. Đấu giá tài sản là gì?

Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016. Như vậy có thể hiểu rằng đấu giá tài sản là một hình thức bán tài sản thông qua các thủ tục trả giá công khai giữa nhiều người muốn mua (từ 2 người trở lên). Người trả giá cao nhất là người được quyền mua tài sản bán. Đấu giá tài sản có thể là bắt buộc (theo quyết định của Toà án hoặc là cơ quan nhà nước có thẩm quyền) hoặc có thể tự nguyện (theo đúng nhu cầu của chủ sở hữu tài sản). Người bán tài sản có thể tự tổ chức đấu giá hoặc là thông qua người bán đấu giá.

Tham khảo: Luật đấu giá tài sản 2016

2. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp để hoạt động

Hiện nay, có các loại hình doanh nghiệp như: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần. Tuy nhiên, để thành lập công ty đấu giá tài sản chỉ có thể lựa chọn 02 loại hình doanh nghiệp là: Doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty hợp danh.

a. Doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau

 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

⇒ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có thể tự quản lý, tự chủ trong phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bởi doanh nghiệp chỉ do một cá nhân làm chủ sở hữu. Tuy nhiên, việc chỉ do một cá nhân làm chủ sẽ hạn chế về việc huy động vốn trong doanh nghiệp.

Tham khảo: Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân

b. Công ty hợp danh

Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chi tiết vè Công ty hợp danh như sau:

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn:

 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

⇒ Công ty đấu giá hợp danh phải có ít nhất hai thành viện hợp danh làm chủ sở hữu, ngoài ra công ty còn có thể có thêm thành viên góp vốn nên việc huy động vốn rất dễ dàng. Các thành viên hợp danh sẽ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp nên sẽ khó quản lý hơn doanh nghiệp đấu giá tư nhân. Ngoài ra, công ty đấu giá hợp danh cũng khó khăn trong vấn đề việc thống nhất, quyết định ý kiến giữa các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Tham khảo: Thủ tục thành lập Công ty hợp danh

3. Điều kiện đăng ký hoạt động Công ty đấu giá tài sản

Công ty đấu giá tài sản có hai điều kiện chính là:

 • Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp. Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản

4. Hồ sơ thành lập Công ty đấu giá tài sản

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;
 • Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản.Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

5. Trình tự, thủ tục thành lập Công ty đấu giá tài sản

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu để thành lập công ty

 • Bản sao hợp lệ CMND/ CCCD của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, thành viên hợp danh của Công ty đấu giá hợp danh.
 • Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề đấu giá;
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập công ty và nộp hồ sơ

Ngay sau khi tiếp nhận được các thông tin cung cấp và tài liệu đầy đủ của Quý khách hàng, Luật Tài Nguyên sẽ tiến hành soạn và nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch và đầu tư và chờ đợi để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của công ty đấu giá tài sản.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau 3-5 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo 02 hình thức:

 • Trả kết quả trực tiếp
 • Qua đường bưu điện

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Số, ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động;
 • Họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân; họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh.

6. Thủ tục sau khi thành lập Công ty đấu giá tài sản

 • Mở tài khoản ngân hàng cho Công ty
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và thuế môn bài
 • Đặt biển cho Công ty
 • Mua hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế trong suốt quá trình hoạt động

Tham khảo: Các thủ tục cần làm sau khi thành lập công ty

7. Một số câu hỏi thường gặp

a. Đặt tên Doanh nghiệp Đấu giá tài sản như nào?

Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn. Tên không được trùng tên với các doanh nghiệp tư nhân có trước, thương hiệu nổi tiếng và phải bao gồm cụm từ “ doanh nghiệp đấu giá tư nhân”.

Tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn. Tên không được trùng tên với các công ty hợp danh có trước, thương hiệu nổi tiếng và phải bao gồm cụm từ “công ty đấu giá hợp danh”.

b. Địa chỉ đặt trụ sở công ty ở đâu?

Địa chỉ của công ty đấu giá tài sản có thể đặt ở nhà riêng hoặc thuê văn phòng có địa chỉ cụ thể để làm địa chỉ công ty. Tuy nhiên, cần loại trừ nhà chung cư, khu tập thể, vì những địa điểm này không được đặt địa chỉ doanh nghiệp

c. Thành lập công ty đấu giá tài sản ở đâu?

Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận hoạt động cho công ty đấu giá

d. Khi thành lập công ty đấu giá tài sản thì vốn điều lệ để bao nhiêu ?

– Về số vốn: Đối với việc thành lập công ty đấu giá thì doanh nghiệp tự chủ trong việc đăng ký vốn điều lệ.

– Về thời hạn góp vốn: Thời hạn góp vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Tài sản góp vốn: Có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Trên đây là những nội dung pháp lý liên quan khi muốn thành lập công ty đấu giá tài sản theo quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp 2020.

Nếu bạn cảm thấy thủ tục quá rườm ra, mất thời gian, có thể tham khảo dịch vụ thành lập công ty của Luật Tài Nguyên. KINH DOANH LÀ VIỆC CỦA BẠN – THỦ TỤC TÀI NGUYÊN LO.

[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận