THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Bạn muốn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài? Bạn đang băn khoăn không biết làm như thế nào, thủ tục quy trình ra sao? Cần lưu ý những gì khi thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài?

Nhằm giải đáp những thắc mắc này, Công ty LUẬT TÀI NGUYÊN sẽ hướng dẫn cho bạn cụ thể chi tiết về quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cũng như hồ sơ, các loại giấy tờ cần thiết.

1. THẾ NÀO LÀ CÔNG TY CÓ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài là mô hình doanh nghiệp với những đặc điểm sau:

 • Là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam tự quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.
 • Được thành lập dựa theo loại hình Công ty TNHH, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký đầu tư.
 • Vốn pháp định của công ty 100% vốn nước ngoài tối thiểu phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với một số trường hợp đặc biệt, vốn pháp định có thể dưới 20% vốn đầu tư và phải được sự chấp nhận của Sở kế hoạch và Đầu tư.

2. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có dự án đầu tư tại Việt Nam (dự án khả thi) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét.

+ Có năng lực tài chính để có thể triển khai dự án tại Việt Nam

+ Có cam kết về nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam về thuế, sử dụng lao động địa phương, sử dụng đất cho dự án của công ty.

+ Có hồ sơ hợp lệ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. HỒ SƠ VÀ CÁC BƯỚC THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

Các trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:
 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vố điều lệ trở lên;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm 51% vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư:
 • Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thể căn cước hoặc hộ chiếu.
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Tài liệu thuyết trình năng lực tài chính của chủ đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Cơ quan nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

Cơ quan đăng ký đầu tư:

 • Nếu công ty đặt trụ sở tại khu công nghiệp là Ban quản lý các khu công nghiệp.
 • Nếu công ty đặt trụ sở ngoài khu công nghiệp là Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài:

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 3: Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 100% vốn nước ngoài:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty 100% vốn nước ngoài: Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Thời gian cấp giấy chứng nhận: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 4:  Đăng báo cáo thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Bước 5: Khắc dấu của công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì doanh nghiệp tự khắc con dấu, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu pháp nhân của công ty. Do dó, công ty 100% vốn nước ngoài cũng như công ty vốn Việt Nam không phải đăng bố cáo thông báo mẫu dấu như trước đây. Đây cũng là một điểm rất mới của Luật Doanh nghiệp 2020 nhưng cũng là điểm lo ngại của nhiều doanh nghiệp trong vấn đề tự quản lý và sử dụng dấu của doanh nghiệp không có sự giám sát từ phía cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến con dấu.

4. MỘT SỐ LƯU Ý KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Để thuận lợi cho việc kinh doanh, Luật Tài Nguyên sẽ đưa ra cho bạn 7 lưu ý cơ bản khi thành lập doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài như sau:

 1. Cần chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp để đăng ký: Doanh nghiệp cần chọn loại hình công ty phù hợp với công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam để có thể đăng ký kinh doanh. Mỗi loại hình đều có những đặc điểm riêng thích hợp với từng điều kiện vốn cũng như số lượng thành viên của công ty. Do, đó doanh nghiệp hãy lưu ý và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Một số loại hình công ty phổ biến hiện nay bao gồm: Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Công ty có 100% vốn nước ngoài không thể chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân, vì vậy doanh nghiệp cần lưu ý khi đăng kí kinh doanh sao cho phù hợp.
 2. Không được đặt tên công ty giống với công ty khác: Khi đặt tên cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp phải lưu ý là không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký, tên phải có đầy đủ cấu trúc về loại hình và tên riêng. Không sử dụng tên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân,… để làm tên doanh nghiệp. Cấm sử dụng tên, từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục. Đối với công ty 100% vốn nước ngoài, tên doanh nghiệp có thể viết tắt hoặc sử dụng tên tiếng anh nhưng phải đảm bảo là không giống tên doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Tham khảo chi tiết tại: Cách đặt tên cho doanh nghiệp
 3. Không được đặt trụ sở công ty ở khu chung cư: Doanh nghiệp khi chọn địa chỉ đặt công ty phải lưu ý là địa chỉ phải nằm trong vùng lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ xác định, cụ thể về số nhà, quận, huyện, thành phố,… Cấm dùng khu chung cư, nhà tập thể làm địa chỉ cho công ty. Doanh nghiệp có thể sử dụng địa chỉ nhà riêng hoặc thuê văn phòng để đặt địa chỉ công ty 100% vốn nước ngoài.
 4. Cần đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp: Khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thì doanh nghiệp cần phải tiến hành chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến 100% vốn đầu tư nước ngoài, như vậy mới có thể tiến hành hoạt động kinh doanh theo đúng luật quy định. Doanh nghiệp cần lưu ý là nếu trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh không yêu cầu điều kiện thì không cần đáp ứng điều kiện khi đi vào hoạt động.
 5. Cần chuẩn bị vốn tối thiểu và kê khai vốn điều lệ: Công ty 100% vốn nước ngoài cần chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn khi mở công ty, bởi vì quá trình mở doanh nghiệp cần khá nhiều chi phí khác nhau. Đặc biệt, ngành nghề 100% vốn đầu tư nước ngoài lại là ngành nghề được yêu cầu điều kiện về vốn pháp định. Với trường hợp ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp tùy vào mong muốn có hoặc không kê khai vốn điều lệ.

Nếu bạn thấy thủ tục thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài quá rườm rà, mất thời gian, bạn có thể tham khảo dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp của Luật Tài Nguyên để tiết kiệm thời gian và chi phí!

[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận