Thủ Tục Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty TNHH 1 Thành Viên

Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên là thủ tục hành chính thường gặp khi doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh. Vậy có thể tăng vốn điều lệ bằng những hình thức nào? Hồ sơ gồm những gì?

Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin đầy đủ về vấn đề này.

1. Các trường hợp tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định mới nhất của Luật Doanh Nghiệp 2020, công t y TNHH 1 thành viên có thể tăng vốn điều lệ bằng 2 hình thức sau:

 • Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm vốn
 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

2. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Phụ lục II-1, Thông tư 01/2021/TT-BKHDT)
 • Quyết định của Chủ sở hữu về việc tăng vốn
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư
 • Văn bản ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có)

3. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

 • Bước 1: Soạn thảo bộ hồ sơ đầy đủ như trên
 • Bước 2: Nộp hồ sơ online trên Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia
 • Bước 3: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:

Trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của bộ hồ sơ và gửi kết quả về cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo sửa đổi bổ sung.

 • Bước 4: Nhận kết quả

Sau khi có thông báo hợp lệ, doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoăc qua đường bưu điện.

4. Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ

Doanh nghiệp phải tiến hành góp đủ vốn điều lệ trước khi tiến hành thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi.

5. Những trường hợp không được thay đổi vốn điều lệ

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Một số lưu ý khi tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên:

1 Khi tăng vốn điều lệ bằng hình thức tiếp nhận thành viên mới thì phải tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang Công ty TNHH 2 thành viên hoặc Công ty Cổ phần.

2 Trường hợp tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài (trên 10 tỷ) thì doanh nghiệp cần nộp lại tờ khai thuế môn bài và nộp bổ sung theo mức thuế mới.

3 Thay đổi vốn điều lệ có phải sửa đổi điều lệ?

CÓ – Vốn điều lệ là một trong những nội dung bắt buộc trong Điều lệ. Khi thay đổi vốn điều lệ, Công ty phải điều chỉnh Điều lệ cho phù hợp.

6. Dịch vụ Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Luật Tài Nguyên

 • Tư vấn những quy định pháp luật về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Tư vấn phương án tăng vốn từng trường hợp cụ thể;
 • Soạn hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Hướng dẫn làm thủ tục khai thuế trong trường hợp thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài.
 • Hướng dẫn xây dựng bộ máy hoạt động, quản trị doanh nghiệp hiệu quả theo loại hình doanh nghiệp mới (nếu có).

 

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận