Thủ tục tăng vốn Công ty Cổ phần - Những lưu ý cần phải biết

Thủ Tục Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần không quá phức tạp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề như: thời hạn góp vốn, nộp thuế môn bài,…

Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần.

1. Các hình thức tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, để tăng vốn điều lệ, Công ty Cổ phần có thể tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động.

Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

 • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán ra công chúng;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

1 Chào bán cổ phần riêng lẻ

Luật Doanh nghiệp quy định trình tự, thủ tục về việc chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

 1. Công ty thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ và Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.
 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 3. Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh
 4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần

2 Chào bán cho các cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Trình tự thủ tục chào bán như sau:

 • Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;
 • Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;
 • Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.
 • Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.

2. Hồ sơ tăng vốn Công ty Cổ phần

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ (theo mẫu)
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn
 • Bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn
 • Văn bản ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có)

3. Thủ tục tăng vốn Công ty Cổ phần

 • Bước 1: Soạn thảo hồ sơ phù hợp từng trường hợp thay đổi vốn điều lệ
 • Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ online qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 3: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của bộ hồ sơ và gửi kết quả về cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo sửa đổi bổ sung.

 • Bước 4: Nhận kết quả

Sau khi có thông báo hợp lệ, doanh nghiệp theo giấy hẹn mang bộ hồ sơ trên bản cứng cùng giấy biên nhận đến Phòng đăng ký kinh doanh lấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm góp đủ số vốn trong thời hạn 10 ngày trước khi thực hiện việc thông báo thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý:

Trường hợp tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức nộp thuế môn bài, doanh nghiệp cần làm thủ tục và nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.

5. Dịch vụ tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần

 • Tư vấn các hình thức tăng vốn điều lệ
 • Tư vấn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
 • Soạn thảo các biên bản, nghị quyết, quyết định, điều lệ cùng các văn bản nội bộ khác về việc tăng vốn công ty
 • Soạn thảo hồ sơ tăng vốn nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả
 • Tư vấn hậu dịch vụ

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC:

 • Tặng: Website Thương mại điện tử phù hợp với lĩnh vực bạn kinh doanh;
 • Tặng DỊCH VỤ: Thông báo Website Thương mại điện tử với Bộ Công Thương;
 • Tặng: Hệ thống biểu mẫu văn bản Hành chính doanh nghiệp chuyên nghiệp;
 • Tặng: Bộ Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Giám đốc, Các phòng ban chức năng;
 • Tặng: Bộ Quy trình làm việc như: Tuyển dụng, Đào tạo, Thăng tiến, Đánh giá hiệu quả Công việc;
 • Tặng: Bản Mô tả Công việc các vị trí Công việc trong Công ty;
 • Và vô số các văn bản quản trị khác…
 • Tặng DỊCH VỤ: Tư vấn Pháp luật thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của bạn (MIỄN PHÍ);
 • Tặng: DATA KHÁCH HÀNG (MIỄN PHÍ);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *