Tác giả của tác phẩm - Giải Đáp Pháp Luật dịch vụ tốt

Tác giả của tác phẩm

Bạn là một tác giả? Bạn băn khoăn về các quyền của mình đối với tác phẩm? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin chính xác nhất về Tác giả của tác phẩm!

1. Tác giả là gì?

Luật Sở hữu trí tuệ không đưa ra định nghĩa cụ thể về tác giả, tuy nhiên có thể hiểu: tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm.

Tác giả có thể là một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân (đồng tác giả). Nếu một cá nhân độc lập sáng tạo ra tác phẩm thì họ là tác giả duy nhất của tác phẩm. Trong trường hợp, một nhóm người (ít nhất 2 người trở lên) cùng nhau sáng tạo, bỏ công sức, chất xám, đưa ra những quan điểm chung và tạo nên tác phẩm thì họ là các đồng tác giả của tác phẩm.

2. Tác giả là chủ sở hữu của tác phẩm?

Nhiều người thường nhầm lẫn rằng: “tác giả” và “chủ sở quyền tác giả” là cách gọi khác nhau của cùng một đối tượng. Thực chất, mặc dù tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả đều là những chủ thể được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, nhưng đây là 2 chủ thể riêng biệt.

Tác giả là người sáng tạo ra tác phẩm và nắm giữ các quyền nhân thân. Trong khi đó, chủ sở hữu quyền tác giả là chủ thể nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản thuộc quyền tác giả.

Tuy vậy, hai chủ thể này là đồng nhất trong trường hợp:

 • Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả: nếu tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật của riêng mình để sáng tạo ra tác phẩm thì tác giả đó đồng thời là chủ sở hữu của tác phẩm.
 • Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả: các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để cùng tạo ra tác phẩm thì các đồng tác giả cũng đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả.

Bạn nên xem thêm bài viết: Đăng ký bản quyền tác giả            Quyền liên quan đến quyền tác giả

3. Quyền của tác giả đối với tác phẩm được bảo hộ 

Tác giả của một tác phẩm được bảo hộ  là người có quyền nhân thân đối với tác phẩm đó. Theo điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền nhân thân này bao gồm:

 1. Đặt tên cho tác phẩm;

 2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

 3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

 4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Trong trường hợp các tác giả, đồng tác giả là chủ sở hữu quyền tác phẩm thì họ còn có các quyền tài sản thuộc quyền tác giả. Pháp luật hiện hành quy định quyền tài sản thuộc quyền tác giả bao gồm :

 1.  Làm tác phẩm phái sinh;

 2.  Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

 3.  Sao chép tác phẩm;

 4. Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

 5.  Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

 6. Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

4. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Luật Tài Nguyên là đơn vị giàu kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Trong đó có dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả.

Tìm hiểu về dịch vụ của chúng tôi TẠI ĐÂY.

tác giả của tác phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *