Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại - Giải Đáp Pháp Luật

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

Nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng khác nhau. Thế nhưng, trong thực tế, rất nhiều người có sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Vậy sự khác nhau giữa nhãn hiệu với tên thương mại là gì? Bài viết này, Luật Tài Nguyên sẽ giúp bạn phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại.

 Khái niệm

– Nhãn hiệu: Khoản 16 Điều 4  Luật Sở hữu trí tuệ quy định về nhãn hiệu như sau: “nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.

– Tên Thương mại: Khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ giải thích: “tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”.

Như vậy, có thể  nhận thấy: nếu như nhãn hiệu có mục đích là phân biệt hàng hóa, dịch vụ; thì tên thương mại có mục đích là phân loại các chủ thể kinh doanh.

Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Nhãn hiệu:

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Văn bằng bảo hộ.

Riêng đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Tên thương mại:  Quyền sở hữu công nghiệp xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Phạm vi bảo hộ

– Đối với nhãn hiệu: Bảo hộ trên phạm vi toàn quốc.

– Đối với tên thương mại: Bảo hộ trong lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

“Khu vực kinh doanh” được hiểu là khu vực địa lý nơi tổ chức, cá nhân có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

Như vậy, nhãn hiệu có phạm vi bảo hộ rộng hơn so với tên thương mại.

Bạn nên xem thêm bài viết: Bảo hộ tên thương mại       Đăng ký nhãn hiệu

Thời gian bảo hộ

Nhãn hiệu có thời hạn bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn và được gia hạn nhiều lần liên tiếp mỗi lần 10 năm. Còn thời hạn đối với tên thương mại là đến khi tên thương mại đó  sử dụng không còn hợp pháp.

Số lượng

Một chủ thể kinh doanh có thể đăng ký sở hữu nhiều nhãn hiệu

Một chủ thể kinh doanh chỉ có thể có một tên thương mại

Chuyển giao

Nhãn hiệu có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng sử dụng

Tên thương mại chỉ có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng với điều kiện là việc chuyển nhượng tên thương mại kèm theo việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh

Dấu hiệu

-Nhãn hiệu: Có thể là những từ ngữ  hoặc hình ảnh, hoặc là sự kết hợp giữa từ ngữ và hình ảnh.

Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT quy định những cụm từ, dấu hiệu không được bảo hộ.

-Tên thương mại: Khác với nhãn hiệu, tên thương mại chỉ là dấu hiệu từ ngữ. Cấu trúc tên thương mại gồm 2 phần: mô tả và phân biệt.

 

LIÊN HỆ VỚI LUẬT TÀI NGUYÊN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ!

so sánh nhãn hiệu và tên thương mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *