Sáng chế

Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ

Bạn muốn sửa đổi văn bằng bảo hộ? Bạn chưa biết tiến hành thủ tục ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết! 1. Thành phần hồ sơ Theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ, hồ sơ...

Chi tiết

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Bạn muốn chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết! 1. Thành phần hồ sơ + Tờ khai (02 tờ theo mẫu); + Chứng cứ (nếu có); + Giấy uỷ quyền (nếu thông...

Chi tiết

Điều kiện bảo hộ đối với bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là gì? Điều kiện bảo hộ đối với bí mật kinh doanh ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về vấn đề này! 1. Khái niệm bí mật kinh doanh Thông thường,...

Chi tiết

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là gì? Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về vấn đề này! 1. Khái niệm chỉ dẫn địa lý Theo quy...

Chi tiết

Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí

Thiết kế bố trí là gì? Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về vấn đề này! 1. Khái niệm thiết kế bố trí mạch tích...

Chi tiết

Quyền sở hữu công nghiệp

Bạn muốn tìm hiểu về quyền sở hữu công nghiệp? Bạn chưa biết bắt đầu từ đâu? Bài viết dưới đấy của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về lĩnh vực này! 1. Quyền sở hữu công nghiệp là gì? Theo quy định...

Chi tiết

1 2