Thành Viên Công Ty Hợp Danh Có Được Rút Vốn

Thành viên hợp danh muốn rút vốn? Điều kiện để rút vốn khỏi công ty hợp danh là gì? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này.

1. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong trường hợp sau đây:

a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

b) Chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

c) Bị khai trừ khỏi công ty;

d) Chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật;

Theo đó, thành viên hợp danh hoàn toàn có quyền chủ động rút vốn khỏi công ty hợp danh.

Ngoài ra, thành viên hợp danh còn có thể rút vốn qua hình thức chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nhưng phải được sự chấp thuận của những thành viên hợp danh còn lại. Nếu các thành viên hợp danh khác không đồng ý thì không thể thực hiện việc chuyển nhượng.

Quy định này là hợp lý vì công ty hợp danh được thành lập dựa trên các mối quan hệ quen biết thân thiết và những người có chuyên môn cao.

2. Điều kiện để rút vốn khỏi công ty hợp danh

2.1 Đối với thành viên hợp danh

Trường hợp thành viên hợp danh chủ động rút vốn khỏi công ty thì phải bảo đảm những điều kiện sau:

  • Được Hội đồng thành viên chấp thuận.
  • Phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất là 06 tháng trước ngày rút vốn;
  • Chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

2.2 Đối với thành viên góp vốn

Nếu Điều lệ công ty không có quy định, thành viên góp vốn công ty hợp danh có quyền rút vốn mà không cần điều kiện.

Thành viên góp vốn rút vốn  thông qua hình thức chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác mà không cần sự đồng ý của bất kỳ ai.

3. Hậu quả sau khi rút vốn khỏi công ty hợp danh

Đối với thành viên hợp danh: 

  1. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020 thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.
  2. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, nếu tên của thành viên đó đã được sử dụng thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó.

Đối với thành viên góp vốn: chấm dứt tư cách thành viên góp vốn và không còn liên quan gì đến công ty.

Đối với công ty: Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Trên đây là những quy định liên quan đến vấn đề rút vốn khỏi công ty hợp danh của thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Luật Tài Nguyên để được tư vấn hỗ trợ những thủ tục pháp lý liên quan.

[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn    Để lại bình luận