Quy định về Tác phẩm phái sinh - Giải Đáp Pháp Luật

Quy định về Tác phẩm phái sinh

Bạn từng nghe nhắc tới “Tác phẩm phái sinh” nhưng không biết Tác phẩm phái sinh là gì? Trong bài viết này, Hãng Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những quy định hiên hành của pháp luật về Tác phẩm phái sinh!

1. Tác phẩm phái sinh là gì?

Theo Luật Sở hữu trí tuệ  hiện hành, Tác phẩm  được hiểu là các sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương thức hay hình thức nào.

Pháp luật hiện hành không nêu định nghĩa “tác phẩm phái sinh” mà liệt kê tác phẩm phái sinh gồm: tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.

Ngoài tác phẩm gốc, tác phẩm phái sinh cũng là đối tượng được bảo hô quyền tác giả.

2. Đặc điểm của tác phẩm phái sinh

Dựa theo các quy định của pháp luât, có thể nhận định tác phẩm phái sinh có đặc điểm sau:

  • Được hình thành trên cơ sở một tác phẩm đã có

Tùy vào từng trường hợp mà bạn có thể cần xin phép chủ sở hữu tác phẩm gốc hoặc không.

  • Phải có sự sáng tạo đủ lớn

Để được công nhận là một tác phẩm phái sinh thì tác phẩm phải có sự sáng tạo đủ lớn từ tác giả. Tuy nhiên, cần xem xét để tránh trường hợp sự sáng tạo trở thành hành vi  xâm phạm Quyền nhân thân của tác phẩm gốc.

  • Tác phẩm phái sinh phải giữ được dấu ấn của tác phẩm chính

Nói cách khác, tác phẩm phái sinh phải dẫn công chúng liên tưởng tới tác phẩm gốc. sự liên tưởng này được thể hiện qua nội dung của tác phẩm gốc.

  • Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm phái sinh được tạo ra

Quyền tác giả của tác phẩm phái sinh phát sinh khi tác phẩm được tạo ra, được bảo hộ mà không phụ thuộc vào việc đăng ký. Tuy vậy, khi xảy ra tranh chấp, nghĩa vụ chứng minh nội dung của tác phẩm thuộc về tác giả.

Bạn nên xem thêm bài viết: Đăng ký nhãn hiệu      Phân loại nhãn hiệu

3. Các hình thức tác phẩm phái sinh

Tác phẩm dịch

Là tác phẩm được dịch sang ngôn ngữ khác dựa trên nội dung của tác phẩm gốc. Bản dịch phải sát nghĩa, không diễn đạt sai ý của tác giả.

Tác phẩm phóng tác

Là tác phẩm phỏng theo nội dung của tác phẩm gốc nhưng có sự sáng tạo rõ rệt về nội dung, tư tưởng,… để làm cho nó trở thành một tác phẩm hoàn toàn mới, khác biệt so với tác phẩm gốc

Tác phẩm cải biên

Là sửa đổi hoặc biên soạn lại một phần nội dung, chuyển thể loại, thay đổi hình thức thể hiện dựa trên một phần hoặc toàn bộ Tác phẩm gốc để sáng tạo ra tác phẩm mới. Khi cải biên, người cải biên phải được sự cho phép của chủ sở hữu tác phẩm gốc…

Tác phẩm biên soạn

Là tác phẩm được tạo ra trên cơ sở thu thâp, chọn lọc nhiều tài liệu sau đó biên tập, viết lại theo tiêu chí nhất định.

Tác phẩm chuyển thể

Là việc chuyển thể nội dung của tác phẩm gốc sang một hình thức thể hiện khác, ví dụ như chuyển thể truyện thành phim, kịch,… và không thay đổi cốt truyện hoặc nội dung cơ bản của tác phẩm gốc.

Tác phẩm chú giải

Là tác phẩm thể hiện quan điểm, cách nhìn; hoặc giải thích để làm rõ nội dung tác phẩm gốc.

Tác phẩm tuyển chọn

Là loại tác phẩm hình thành dựa trên sự tập hợp, chọn lọc, sắp xếp những tác phẩm đã tồn tại theo những yêu cầu nhất định.

4. Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh

Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Điều kiện bảo hộ 

  • Điều kiện tiên quyết để một tác phẩm phái sinh được bảo hộ quyền tác là không làm phương hại đến tác phẩm gốc
  • Đảm bảo tính nguyên gốc: Tác phẩm phải là sự sáng tạo của bản thân tác, không được phép sao chép từ tác phẩm khác.

Xem thêm bài viết: Đăng ký bản quyền tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *