Các Khoản Phụ Cấp Phải Đóng Và Không Phải Đóng BHXH

Tham gia bảo hiểm xã hội vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Mức tiền lương tham gia BHXH sẽ bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Pháp luật quy định có những khoản phụ cấp phải đóng/hoặc không tính đóng BHXH. Chắc hẳn còn rất nhiều người băn khoăn về vấn đề này. Bài viết dưới đây của LUẬT TÀI NGUYÊN sẽ giúp các bạn hiểu rõ về các khoản phụ cấp nào phải đóng/không phải đóng BHXH.

Khái niệm cơ bản

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội sẽ chia làm 2 loại là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cụ thể như sau:

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

2. Phụ cấp lương là gì?

Phụ cấp lương là những khoản tiền người sử dụng lao động chi trả thêm cho người lao động nhằm bù đắp các yếu tố về tính chất công việc phức tạp, điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt… mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động tính chưa đầy đủ hoặc chưa được tính đến. Các khoản tiền phụ cấp sẽ gắn liền cùng quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Các chế độ BHXH

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

 • Ốm đau;
 • Thai sản;
 • Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Hưu trí;
 • Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

 • Hưu trí;
 • Tử tuất.

– Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.

Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH

Phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội?

Căn cứ quy định Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Như vậy phụ cấp lương sẽ là loại phụ cấp phải đóng bhxh.

Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định các khoản phụ cấp lương là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Phụ cấp theo lương đóng bảo hiểm xã hội:

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 30, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 2, Điều 6, Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH các khoản phụ cấp theo lương tính BHXH bao gồm những khoản sau:

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh;
 • Phụ cấp trách nhiệm;
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • Phụ cấp thâm niên;
 • Phụ cấp khu vực;
 • Phụ cấp lưu động;
 • Phụ cấp thu hút
 • Các phụ cấp có tính chất tương tự.

Mức phụ cấp tiền lương này sẽ có sự khác nhau giữa doanh nghiệp và lao động khác nhau. Múc phụ cấp này sẽ tùy thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp, vị trí làm việc, nơi làm việc của người lao động.

Các loại phụ cấp không phải đóng BHXH bắt buộc

Theo quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi sau:

 1. Tiền thưởng có được căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
 2. Tiền thưởng sáng kiến;
 3. Tiền ăn giữa ca;
 4. Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
 5. Các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 6. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Trên đây là bài viết của LUẬT TÀI NGUYÊN về các khoản phụ cấp của người lao động phải đóng và không phải đóng BHXH. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích với bạn!

5/5 - (10 bình chọn)
5/5 - (10 bình chọn)

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận