DOANH NGHIỆP

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Trong suốt quá trình từ khi thành lập đến khi đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp không thể tránh được các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp lý như: thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, xin giấy phép con, hay đến quản trị nhân sự cho đến giao kết các loại hợp đồng lao động, thương mại,…
Để giảm thiểu tối đa những rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của mình.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian tìm hiểu, Luật Tài Nguyên xin lưu ý cho DN những vấn đề pháp lý cơ bản như sau:

 1. Các vấn đề pháp lý trước khi thành lập doanh nghiệp:

Quý khách cần lưu ý một số vấn đề sau:

+ Lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân…) và các quy định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp.

+ Đặt tên doanh nghiệp (khả năng đăng ký tên doanh nghiệp);

+ Lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh (phù hợp với quy định của pháp luật về việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ…);

+ Về đăng ký thành viên/Cổ đông sáng lập phù hợp với Quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của công ty;

+ Về đăng ký vốn điều lệ/Vốn pháp định theo Quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của luật chuyên ngành.

+ Về tỷ lệ, phương thức góp vốn và các vấn đề khác liên quan

+ Các vấn đề liên quan đến nội doanh nghiệp: Mô hình tổ chức và hoạt động, phương thức quản lý và điều hành, quyền và nghĩa vụ các cổ đông…;

+  Pháp luật về thuế (Kê khai, quyết toán thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt…)

+ Ngoài ra, đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu cho doanh nghiệp.

 1. Các vấn đề pháp lý sau khi thành lập và trong hoạt động
 • Tư vấn tuân thủ các quy định pháp luật dựa trên cơ sở ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.
 • Các vấn đề liên quan đến hợp đồng: soạn thảo, ký kết, tranh chấp,… hợp đồng
 • Tư vấn pháp lý về thuế, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế hải quan, các loại thuế liên quan khác và lợi ích có thể được sử dụng từ hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn bởi ưu đãi thuế, chuyển lỗ.
 • Tư vấn các vấn đề lao động trong hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các tổ chức công đoàn, chi phí lương, đóng bảo hiểm y tế và xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Tư vấn các vấn đề quy định pháp luật khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp ở Việt Nam, như kế toán và kiểm toán, quản lý ngoại hối, chuyển lợi nhuận, hệ thống báo cáo, bảo vệ dữ liệu và chuyển dữ liệu ra nước ngoài, cùng các yêu cầu cần tuân thủ khác theo pháp luật và quy định hiện hành của Việt Nam.
 • Các vấn đề kiểm soát rủi ro chung.
 • Tư vấn các hành động cần thiết để loại trừ hoặc giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của các vấn đề trên và giúp doanh nghiệp đạt được nhiều lợi ích nhất.
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp tại Luật Tài Nguyên
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn tạm ngừng kinh doanh;
 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật lao động;
 • Tư vấn pháp luật kế toán, thuế; Tư vấn pháp luật về hợp đồng;
 • Tư vấn pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.