Phân Biệt Địa Điểm Kinh Doanh Và Văn Phòng Đại Diện - Giải Đáp Pháp Luật

Phân Biệt Địa Điểm Kinh Doanh Và Văn Phòng Đại Diện

Phân biệt địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh là những hình thức mở rộng kinh doanh phổ biến của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn, chưa thể phân biệt địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện. Khi nào thì nên thành lập ĐĐKD, khi nào thì thành lập VPĐD?

Bài viết sau sẽ giúp bạn nắm được bản chất của hai loại hình kinh doanh này.

Văn phòng đại diện (VPĐD) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của VPĐD phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

Tham khảo: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, có thể là trụ sở chính hoặc không.

Tham khảo: Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Điểm khác nhau:

Về chức năng

Văn phòng đại diện không trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh. VPĐD có chức năng là văn phòng liên lạc; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới. Văn phòng đại diện được thực hiện các hình thức xúc tiến thương mại (hợp đồng quảng cáo xúc tiến sản phẩm), nhưng không được thực hiện hoạt động sinh lợi nhuận trực tiếp.

Địa điểm kinh doanh hoạt động kinh doanh là chính. ĐĐKD được phép kinh doanh trong phạm vi một nhóm ngành nghề cụ thể đã đăng ký ngành nghề từ công ty mẹ. Trái ngược với VPĐD, địa điểm kinh doanh không có chức năng đại diện theo ủy quyền.

Về con dấu

VPĐD được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng. Tuy nhiên, VPĐD không được sử dụng con dấu này đóng lên hợp đồng mua bán bới VPĐD không có chức năng kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh không được đăng ký và sử dụng con dấu của riêng mình.

Về phạm vi thành lập

VPĐD: doanh nghiệp được phép thành lập nhiều VPĐD tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tỉnh thành phố đặt trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc chi nhánh. VPĐD có thể đặt trong hoặc ngoài nước.

Địa điểm kinh doanh: Một điểm mới về thành lập địa điểm kinh doanh 2019 là doanh nghiệp có thể đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính hay chi nhánh nhưng phải trong cùng phạm vi lãnh thổ. Quy định mới này giúp đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp là đăng ký các địa điểm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Về hạch toán, kê khai thuế

VPĐD: không hoạt động kinh doanh nên không phải hạch toán, kê khai thuế. Công ty mẹ sẽ nộp tờ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài, kê khai thuế cho văn phòng đại diện.

Địa điểm kinh doanh: hạch toán phụ thuộc vào trụ sở chính; hình thức kê khai thuế tập trung, sử dụng hóa đơn của công ty. Vì vậy các loại thuế liên quan tới doanh nghiệp như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp…đều được kê khai tập trung tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của doanh nghiệp. ĐĐKD chỉ phải kê khai và nộp thuế (lệ phí, phí) môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đặt địa điểm KD (trường hợp nếu cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính hoặc chi nhánh thì trụ sở chính hoặc chi nhánh có thể kê khai và nộp phí môn bài thay cho địa điểm KD).

Theo quy định của thông tư 302/2016/TT-BTC về thuế môn bài từ 01/01/2017 địa điểm KD phải đóng thuế môn bài với mức phí là 1.000.000/ năm/ 1 địa điểm KD.

Về thủ tục thành lập

VPĐD: thành lập thông qua thủ tục đăng ký thành lập VPĐD tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh: thành lập thông qua thông báo thành lập địa điểm kinh doanh gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Về mã số thuế

VPĐD: Khi đăng ký thành lập, mã số VPĐD được cấp là mã 13 số đồng thời là mã số thuế (khi đăng ký thành lập đã kèm theo đăng ký thuế).

Địa điểm kinh doanh là một nơi, không phải một thể nhân nên không thể có mã số thuế. Mã số thuế chỉ cấp cho thể nhân (là pháp nhân hoặc không).

Vậy khi nào thì nên thành lập địa điểm kinh doanh hay văn phòng đại diện?

Qua những phân tích trên, doanh nghiệp có thể dễ dàng phân biệt địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện. Từ đó, DN có thể lựa chọn cho mình một hình thức kinh doanh phù hợp nhu cầu thực tế:

– Nếu doanh nghiệp muốn tìm kiếm khách hàng, xúc tiến thương mại, bảo vệ thương hiệu,… tại các tỉnh, thành phố khác, xa nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh mà không phát sinh nhu cầu kinh doanh thì nên lựa chọn mô hình văn phòng đại diện.

– Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi, phân bổ ngành nghề hoạt động kinh doanh trong cùng tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính thì lựa chọn hình thức địa điểm kinh doanh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp hoàn toàn có thể kết hợp cả hai hình thức này, vừa muốn đại diện cho doanh nghiệp, vừa muốn trực tiếp sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *