Phân Biệt Chi Nhánh Và Địa Điểm Kinh Doanh - Giải Đáp Pháp Luật

Phân Biệt Chi Nhánh Và Địa Điểm Kinh Doanh

Phân biệt chi nhánh và địa điểm kinh doanh

Nhu cầu mở rộng kinh doanh là nhu cầu tất yếu của đa số doanh nghiệp hiện nay. Chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh là những hình thức phổ biến. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn đang bị nhầm lẫn giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh. Vậy sự khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh là gì?

Trước tiên cần hiểu rõ chi nhánh và địa điểm kinh doanh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền (khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp).

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể (khoản 3 Điều 45 Luật doanh nghiệp).

Có thể thấy, chi nhánh hay địa điểm kinh doanh đều được doanh nghiệp lập ra với mục đích mở rộng kinh doanh, đều là những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chi nhánh và địa điểm kinh doanh có một số điểm khác nhau cơ bản như sau:

Về tổ chức hạch toán, kế toán và kê khai thuế

Chi nhánh có thể lựa chọn hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập với doanh nghiệp.

Chi nhánh có thể đăng ký mã số riêng, đăng ký và sử dụng cùng hoặc khác mẫu hóa đơn của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc vào trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc phụ thuộc vào chi nhánh chủ quản.

Địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính hoặc chi nhánh chủ quản.

Về con dấu

Chi nhánh được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng.

Địa điểm kinh doanh không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng.

Về tổ chức, phạm vi hoạt động

Chi nhánh thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, không thực hiện các chức năng khác.

Đây là một vài điểm khác nhau nổi bật giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh. Mong rằng qua bài viết này, bạn đã có thể hiểu rõ sự khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh để lựa chọn cho mình một hình thức mở rộng kinh doanh phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *