Những Ngành Nghề Yêu Cầu Vốn Pháp Định

Vốn là một trong những điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp. Ngoài những ngành nghề không có yêu cầu về vốn thì pháp luật quy định những ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định. Vậy đó là những ngành nghề gì? Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ liệt kê đầy đủ những ngành nghề đó.

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH

STTNgành nghềCăn cứ pháp lýVốn pháp địnhĐối tượng
1Kinh doanh dịch vụ lữ hànhĐiều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CPMức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.
2. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:
a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;
b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;
c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.
2Kinh doanh bất động sảnĐiều 03 Nghị định 76/2015 /NĐ-CP20 tỷ
4Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnhĐiều 23 Nghị định 68/2018/NĐ-CPKý quỹ 10 tỷ đồng, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi
5Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệtĐiều 24 Nghị định 68/2018/NĐ-CPKý quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
6Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụngĐiều 25 Nghị định 68/2018/NĐ-CPKý quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
7Cho thuê lại lao động
Điều 05 Nghị định 29/2019 /NĐ-CPKý quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
8Bán hàng đa cấpĐiều 7 Nghị định 40/2018/ NĐ-CP10 tỷ
9Thành lập trường trung cấp sư phạmĐiều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CPVốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng
10Thành lập trường cao đẳng sư phạmĐiều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CPVốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 100 tỷ đồng
11Thành lập trường đại học tư thụcĐiều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CPTrên 500 tỷ
12Dịch vụ việc làmĐiều 10 Nghị định
52 /2014/NĐ-CP
Ký quỹ 300 triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính
13Dịch vụ bảo vệĐiều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP1.000.000 USDCơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam
14Môi giới chứng khoánĐiều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP25 tỷ
15Tự doanh chứng khoánĐiều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP50 tỷ
16Bảo lãnh phát hành chứng khoánĐiều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP165 tỷ
17Tư vấn đầu tư chứng khoánĐiều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP10 tỷ
18Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt NamĐiều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP10 tỷ
19Công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt NamĐiều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP25 tỷ
20Công ty đầu tư chứng khoán đại chúngĐiều 259 Nghị định 155/2020/NĐ-CP50 tỷ
21Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻĐiều 259 Nghị định 155/2020/NĐ-CP50 tỷ
22Kinh doanh vận chuyển hàng không
Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CPa) Khai thác đến 10 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 300 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa;

b) Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 1.000 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 600 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa;

c) Khai thác trên 30 tàu bay: 1.300 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 700 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.
23Kinh doanh cảng hàng khôngĐiều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP- 100 tỷ đồng đối với cảng hàng không nội địa
- 200 tỷ đồng đối với cảng hàng không quốc tế
24Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành kháchĐiều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP30 tỷ
25Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóaĐiều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP30 tỷ
26Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầuĐiều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP30 tỷ
27Doanh nghiệp phá dỡ tàu biểnĐiều 04 Nghị định 147/2018/NĐ-CP50 tỷ
28Hoạt động thông tin tín dụngĐiều 01 Nghị định 57/2016/NĐ-CP30 tỷ
29Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnhĐiều 23 Nghị định 68/2018/NĐ-CPKý quỹ 10 tỷ đồng, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi
30Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệtĐiều 24 Nghị định 68/2018/NĐ-CPKý quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
31Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụngĐiều 25 Nghị định 68/2018/NĐ-CPKý quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
32Kinh doanh sản xuất phimĐiều 03 Nghị định 142/2018/NĐ-CP200 triệu
33Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểmĐiều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CPTổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phépTổ chức Việt Nam
34Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏeĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP300 tỷ
35Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinhĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP350 tỷ
36Kinh doanh bảo phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinhĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP400 tỷ
37Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏeĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP600 tỷ
38Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu tríĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP800 tỷ
39Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu tríĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP1000 tỷ
40Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏeĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP300 tỷ
41Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏeĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP400 tỷ
42Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏeĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP700 tỷ
43Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏeĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP1100 tỷ
44Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểmĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP4 tỷ
45Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểmĐiều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP8 tỷ
46Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúngĐiều 05 Nghị định 84/2016/NĐ-CP6 tỷ
47Sở Giao dịch hàng hóaĐiều 8 Nghị định 51/2018/NĐ-CP150 tỷ
48Sở Giao dịch hàng hóaĐiều 19 Nghị định 51/2018/NĐ-CP5 tỷThành viên môi giới
49Sở Giao dịch hàng hóaĐiều 21 Nghị định 51/2018/NĐ-CP15 tỷThành vie

Trên đây là danh sách những ngành nghề đã được cập nhật theo quy định mới nhất năm 2021. Trong đó, có một số ngành nghề đã được loại bỏ khỏi danh sách như kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Theo quy định mới nhất thì pháp luật không công nhận ngành nghề này nữa.

[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn    Để lại bình luận