Mua bán ma túy như thế nào thì bị tử hình? - Giải Đáp Pháp Luật

Mua bán ma túy như thế nào thì bị tử hình?

Mua bán ma túy như nào thì bị tử hình?

Khoản 4, điều 251 bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) của tội mua bán trái phép chất ma túy quy định về không hình phạt cho tội đặc biệt nghiêm trọng của tội mua bán trái phép chất ma túy. Với khung hình phạt là 20 năm tù đến tử hình.

Đây là khung hình phạt nặng cao nhất trong tội mua bán chất ma tuy, và cũng là khung hình phạt nặng nhất của bộ luật này.

Trước khi xét về quy định tại khoản 4 điều này ta cần hiểu rõ về cấu thành của tội “mua bán trái phép chất ma túy”

Trong bài viết này Luật Tài Nguyên sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi trên.

1.Khái niệm chất ma túy.

Theo quy định của luật phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi bổ sung năm 2008) có quy định “chất ma túy là các chất gây nghiện và các chất hướng thầm được quy định trong danh mục do chính phủ ban hành”(quy định tại khoản 1 điều 2 Luật phòng chống ma túy năm 2000.) và “chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh dễ gây nghiện đối với người sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng”(khoản 2,3 điều 2 Luật Phòng chống ma túy 2000.)

Từ khái niệm trên có thể rút ra đặc điểm của chất ma túy:

  • Chất ma túy là các chất gây nghiệm và các chất hướng thần dẫn đến tình trạng người sử dụng bị lệ thuộc vào nó.
  • Về hình thức, chất ma túy được quy định trong danh mục do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Hiện nay, do thực tiến tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm đã xuất hiện nhiều loại ma túy mới nên số lượng các chất ma túy trong danh mục không ngừng được thay đổi và bổ sung.

 

2.Dấu hiệu pháp lý định tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chủ thể tội mua bán trái phép chất ma túy.

Là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Mặt khách thể mua bán trái phép chất ma túy.

Tội mua bán trái phép chất ma túy là chế độ độc quyền và thống nhất quản lý của nhà nước đối với chất ma túy. Nhà nước phải độc quyền quản lý các chất ma túy vì việc vi phạm chế độ quản lí ma túy của nhà nước sẽ dẫn đến việc đe dọa trật tự an toàn công cộng, suy giảm sức khỏe con người.

Mặt khách quan mua bán trái phép chất ma túy.

Là hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tội mua bán trái phép chất ma túy trong một điều luật độc lập nhưng không mô tả cụ thể hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tư số 08/VBHN-BCA ngày 31/12/2015 của bộ công an đã làm rõ một số hành vi khách quan như sau:

  • Bán trái phép chất ma túy cho người khác là dùng ma túy mà mình có dưới bất kỳ hình thức như: mua được, xin được, nhặt được, người khác gửi hoặc chiếm đoạt được để bán cho người khác lấy tiền hoặc tài sản.
  • Mua chất ma túy bán trái phép cho người khác là dùng tiền hoặc tài sản để đổi lấy chất ma túy và dùng chất ma túy đó bán cho người khác lấy tiền hoặc tài sản. khi xác đình hành vi mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác cần chú ý: chỉ khi nào xác định rõ mục đích của người phạm tội mua chất ma túy đó là nhằm mục đích bán lại thị mới truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. Việc xác định này, là trách nhiệm của cơ quán tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, căn cứ và các tình tiết của vụ án.
  • Xin chất ma tý nhằm bán trái phép cho người khác là bằng lời nói hoặc hành động để người khác cho mình chất ma túy rồi dùng chất ma túy đó đem bán cho người khác lấy tiền hoặc tài sản. việc xin chất ma túy nhằm bán lại cho người khác trong thực tế rất ít xảy ra, nhưng trong một số trường hợp vẫn có thể xảy ra. Nếu xin được ma tú mà người bán ngay cho người khác thì hành vi của người phạm tội là hành vi bán trái phép chất ma túy, nhưng nếu xin được ma túy rồi đêm cất giữ sau đó để sử dụng và bán cho người khác thì phải định tội là tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.
  • Vận chuyển chất ma túy để bán trái phép cho người khác. Nếu người phạm tội không có mục đích mua bán trái phép chất ma túy mà họ vận chuyển cho người khác thì định tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Nếu người phạm tội có mục đích bán số ma túy đó thì phạm tội danh mua bán trái phép chất ma túy.
  • Người phạm tội dùng chất ma túy để trao đổi, để thanh toán trái phép hoặc dùng tài sản khác (không phải tiền) đem trao đổi, thanh toán lấy chất ma túy nhằm bán lại cho người khác cũng coi là hành vi trái phép chất ma túy.

Mặt chủ quan mua bán trái phép chất ma túy.

Lỗi ở tội mua bán trái phép chất ma túy là lỗi cố ý.

Theo quy định tại khoản 4 điều 251 về tội mua bán trái phép chất ma túy cụ thể như sau:

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.”.

kết luận mua bán ma túy như thế nào thì bị tử hình?

Có thể thấy những trường hợp trong quy định thường có khối lượng là rất lớn thể hiện mức độ nghiêm trọng của hành vi. Vì vậy phạm tội thuộc trường hợp quy định trên cũng phải chịu mức hình phạt cao nhất.

Do đó, mức phạt cho người phạm tội phải gánh chịu là 20 năm tù và nặng nhất là tử hình.

Thông tin liên hệ tư vấn tội mua bán trái phép chất ma túy.

mua bán trái phép chất ma túy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *