Lưu hành, mua bán tiền giả bị xử phạt thế nào? Giải Đáp Pháp Luật

Lưu hành, mua bán tiền giả bị xử phạt thế nào?

Lưu hành, mua bán tiền giả bị xử phạt thế nào?

Tiền giả được định nghĩa là: “Tiền giả là tiền được sản xuất mà không có chế tài pháp lý của nhà nước hoặc chính phủ. Sản xuất, sử dụng tiền giả là một hình thức gian lận, giả mạo. Tiền giả đã có song song với tiền thật ngay từ lúc còn sơ khai.”

Phân tích quy định về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Việc lưu hành, mua bán tiền giả là vi phạm pháp luật và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 207 BLHS 2015 cụ thể:

“Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

1.Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2.Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3.Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4.Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

5.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Vậy theo quy định của điều luật này người nào có hành vi lưu hành tiền giả

Thì phải chịu hình phạt theo quy định của điều luật, theo như hình phạt quy định tại điều luật này gồm 02 khung hình phạt chính, 01 khung hình phạt bổ sung, 01 khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội.

Trường hợp người phạm tội có hành vi lưu hành tiền giả với giá trị tương ứng dưới 5.000.000 triệu thuộc khung hành phạt cơ bản thì bị phạt tiền từ 03 năm đến 07 năm.

Người nào có hành vi lưu hành tiền giả có giá trị tương ứng từ 5.000.000 đồng trở lên thuộc khung hình phạt tăng nặng thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm

người nào chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Ngoài ra, Khung hình phạt bổ sung cho tội phạm, người phạm tội có thể bụ phạt tiền từ 10.000.000 đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Hành vi lưu hành tiền giả không chỉ bị truy cứu về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả quy định tại điều 207 mà còn có thể bị truy cứu tránh nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Phân tích tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:”

Bởi lẽ, hành vi lưu hành tiền giả là hành vi sử dụng tiền giả vào mục đích tư lợi cá nhân trong hoạt động mua bán hàng hóa, người phạm tội sử dụng tiền giả nhằm mục đích sử dụng chúng giống như tiền thật nhằm đổi trác lấy hàng hóa, tài sản hoặc các dịch vụ từ các chủ thể khác bằng các thủ đoạn gian dối.

Cụ thể người phạm tội lợi dụng các chủ thể khác không nhận thức, phân biệt được tiền giả để lừa đảo họ bằng tiền giả (không có giá trị) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.

Có thể thấy với các hành vi trên phù hợp với cấu thành tôi phạm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174).

Do vậy, việc lưu hành tiền giả khung những là hành vi phạm tội theo điều 207 Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả mà còn có thể là hành vi phạm tội theo điều 174 BLHS. Với Mức phạt được quy định như sau:

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ96.

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Người phạm tội sẽ bị sử phạt tương ứng 04 khung hình phạt chính và có thể bị sử phạt 01 khung hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu toàn bộ tài sản. Tuy theo từng trường hợp quy định trong điều luật trên.

Kết luận Lưu hành, mua bán tiền giả bị xử phạt thế nào?

Ngoài trách nhiệm hình sự mà người phạm tội phải gánh chịu theo quy định về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả (điều 207).

Thì người phạm tội có thể phải gánh chịu trách nhiệm hình sự tội lừa đại chiếm đoạt tài sản (điều 174). Nếu hành vi lưu hành tiền giả là hành vi sử dụng tiền giả vào mục đích tư lợi cá nhân trong hoạt động mua bán hàng hóa, người phạm tội sử dụng tiền giả nhằm mục đích sử dụng chúng giống như tiền thật nhằm đổi trác lấy hàng hóa, tài sản hoặc các dịch vụ từ các chủ thể khác bằng các thủ đoạn gian dối.

Thông tin liên hệ tư vấn về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Lưu hành mua bán tiền giả bị xử phạt thế nào

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *