Luật sư trong Vụ án Dân sự

Thuê nhà nghỉ khi không có chứng minh nhân dân?

Thuê nhà nghỉ khi không có chứng minh nhân dân?  Chắc hẳn chúng ta ai cũng đã từng thuê nhà nghỉ, khi chúng ta đến thuê nhà nghỉ lễ tân sẽ yêu cầu chúng ta xuất trình chứng minh nhân dân. Vậy tại sao phải xuất trình chứng minh...

Chi tiết

Dịch Covid-19 có được coi là sự kiện bất khả kháng? Sự kiện bất khả kháng là gì?

Sự kiện bất khả kháng là gì? Dịch Covid-19 có được coi lài sự kiện bất khả kháng? “Sự kiện bất khả kháng” là một thuật ngữ có nguồn gốc tiếng Pháp “force majeure” có nghĩa là “sức mạnh tối cao” hoặc “sức người không thể kháng cự nổi”. Sự...

Chi tiết