Giấy chứng nhận đăng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học- Giải Đáp Pháp Luật

Giấy chứng nhận đăng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

kinh doanh tư vấn du học

Luật Tài nguyên chuyên cung cấp những dịch vụ xin các loại giấy phép con. Giấy chứng nhận đăng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một trong những loại giấy phép đó.

Đến với Luật Tài Nguyên bạn sẽ được hỗ trợ pháp lý tận tình để có được mọi loại giấy phép bạn cần.

Trong bài viết này chúng tôi cung cấp đến bạn đọc những điều kiện thủ tục cần thiết. Để xin cấp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

 

1. Cơ sở pháp lý.

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP
– Nghị định 135/2018/NĐ-CP

2. Tổ chức được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật doanh nghiệp.
– Các đơn vụ sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
– Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. (Điều 108 NĐ 46/2017/NĐCP, Điều 2 NĐ 135/2018/NĐ-CP).

– Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thủ tục cấp GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo cấp GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

• Thành phần hồ sơ.

– Văn bản đề nghị cấp GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học

• Trình tự thực hiện.

– Tổ chức kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

?Trên đây là bài viết của Chúng tôi về xin cấp GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Thông tin liên hệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *