Kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ

Bạn muốn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ? Bạn chưa biết trình tự, thủ tục ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn thông tin chính xác về thủ tục gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ. 1. Hồ sơ gia...

Chi tiết

Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Bạn muốn hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ? Bạn chưa biết trình tự, thủ tục ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết! 1. Thành phần hồ sơ + Tờ khai (02 tờ theo mẫu); + Chứng...

Chi tiết

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là gì? Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về vấn đề này! 1. Khái niệm chỉ dẫn địa lý Theo quy...

Chi tiết

Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí

Thiết kế bố trí là gì? Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về vấn đề này! 1. Khái niệm thiết kế bố trí mạch tích...

Chi tiết

Điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về vấn đề này! 1. Khái niệm kiểu dáng công nghiệp Theo quy...

Chi tiết

Quyền sở hữu công nghiệp

Bạn muốn tìm hiểu về quyền sở hữu công nghiệp? Bạn chưa biết bắt đầu từ đâu? Bài viết dưới đấy của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về lĩnh vực này! 1. Quyền sở hữu công nghiệp là gì? Theo quy định...

Chi tiết

1 2