Doanh Nghiệp Có Thể Bị Phạt Nếu Không Gửi Thông Báo Tạm Ngừng ?

Doanh Nghiệp Có Thể Bị Phạt Nếu Không Gửi Thông Báo Tạm Ngừng

Doanh Nghiệp Có Thể Bị Phạt Nếu Không Gửi Thông Báo Tạm Ngừng

Không doanh nghiệp nào muốn mình bị xử phạt, tuy vậy vẫn có rất nhiều doanh nghiệp tự ý tạm ngừng kinh doanhkhông thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh dẫn đến bị xử phạt khi bị phát hiện.

Theo quy định tại điều 200 luật doanh nghiệp 2014  doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh (thủ tục tạm ngừng kinh doanhchậm nhất 15 ngày trước ngày tạm dừng hoặc tiếp tục kinh doanh (đối với trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo).

Do đó, khi doanh nghiệp tự ý tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Thứ nhất, xử phạt hành chính doanh nghiệp

 

Điều 32 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

……

d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh;

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều này

Theo quy định này, mức phạt dành cho doanh nghiệp vi phạm là từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Mức phạt có thể từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 nếu doanh nghiệp không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Ngoài ra, doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ 2, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều 211 luật doanh nghiệp 2014 quy định về Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

….
c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế

Vậy nếu doanh nghiệp rơi vào trường hợp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm không thông báo theo quy định của pháp luật có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Kết luận, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến 3.000.000 đồng hoặc nặng hơn là có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh nếu tự ý tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Để tránh bị xử phạt như trên, bạn đọc có thể tham khảo Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh của Luật Tài Nguyên.

Bài viết liên quan:

1. Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

2. Thủ tục thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *