Hướng Dẫn Ghi Mã Ngành Nghề Kinh Doanh Theo Đúng Quy Định Pháp Luật

Hướng Dẫn Ghi Mã Ngành Nghề Kinh Doanh Theo Đúng Quy Định Pháp Luật

Hiện nay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi nhận ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, trong hồ sơ đăng ký thành lập hay thay đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh vẫn yêu cầu ghi nhận đúng mã ngành kinh tế theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Việc lựa chọn mã ngành kinh doanh như thế nào cho đúng là việc khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng. Bài viết này sẽ hướng dẫn ghi mã ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Tra cứu mã ngành ở đâu?

Đơn giản, phổ biến nhất hiện nay là tra cứu trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Tại đây, bạn cũng có thể tra cứu ngành nghề kinh doanh của công ty khác; hoặc đối chiếu mã ngành cũ với hệ thống mã ngành mới nếu doanh nghiệp bạn chưa cập nhật, bổ sung ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế mới Việt Nam 2018.

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu ngành nghề kinh doanh

Lựa chọn mã ngành cấp 4

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn (có 4 số) trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Đây là nguyên tắc đầu tiên và bắt buộc khi lựa chọn mã ngành mà doanh nghiệp cần lưu ý.

Khi nào phải ghi thêm mã ngành cấp 5 hoặc diễn giải chi tiết?

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

Một số trường hợp khác

Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Ngoài việc phải ghi mã ngành cấp 4 theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp còn phải khai báo theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đối với ngành nghề có điều kiện đó.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Namchưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì doanh nghiệp làm công văn giải trình, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *