Hợp Đồng Lao Động Là Gì?

Hợp đồng lao động là gì? Hình thức HĐLĐ như thế nào? Hiện nay có những loại HĐLĐ gì? Hãy cùng LUẬT TÀI NGUYÊN tìm hiểu về vấn đề này nhé!

1. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Khoản 1 Điều 13 Bộ Luật Lao Động 2019 quy định:

“HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.”

2. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

hinh-thuc-hop-dong-lao-dong

Hình thức của HĐLĐ được quy định như sau:

 • HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 • HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.
 • Hai bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật lao động 2019

3. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hiện nay có hai loại HĐLĐ cơ bản sau:

 • HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
 • HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Lưu ý: khi hợp đồng xác định thời hạn hết hạn mà người lao động tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; trong thời gian chưa ký kếtHĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;
–  Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn mà hai bên không ký kết HĐLĐ thi hợp đồng xác định thời hạn đã giao kết  trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn;
–  Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn, trừ HĐLĐ đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật lao động 2019.

4. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

HĐLĐ phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết HĐLĐ bên phía người sử dụng lao động;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết HĐLĐ bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của HĐLĐ ;
 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.
Nội dung của HĐLĐ được hướng dẫn chi tiết tại Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH

5. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

HĐLĐ có hiệu lực kể từ ngày hai bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
Trên đây là phân tích của LUẬT TÀI NGUYÊN liên quan đến Hợp đồng lao động là gì? Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với Luật Tài Nguyên để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.
[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận