Hoàn trả chi phí đào tạo nghề khi chấm dứt hợp đồng lao động

Hoàn trả chi phí đào tạo nghề khi chấm dứt hợp đồng lao động

Câu hỏi: Tôi có giao kết HĐLĐ không xác định thời hạn với công ty A. Trong quá trình làm việc, tôi được công ty đưa đi đào tạo chuyên môn tại nước ngoài trong thời gian 02 năm. Trong hợp đồng đào tạo nghề có thỏa thuận sau khi đào tạo nước ngoài về, tôi phải làm việc cho công ty ít nhất 05 năm. Nếu tôi vi phạm, tôi sẽ phải đền bù gấp 02 lần chi phí mà công ty đã chi trả cho tôi. Sau khi trở về, làm việc tại công ty được 02 năm (chưa đủ thời hạn 05 năm theo thỏa thuận), do thấy môi trường không còn phù hợp, tôi đã làm đơn xin nghỉ việc và báo trước 01 tháng. Công ty đồng ý với điều kiện tôi phải đền bù gấp 02 lần chi phí đào tạo công ty đã bỏ ra.

Vậy tôi muốn hỏi công ty yêu cầu như thế có đúng pháp luật hay không? Tôi nghỉ việc thì được hưởng những quyền lợi gì? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Trước hết, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi. Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 62 Bộ Luật Lao động về hợp đồng đào tạo nghề như sau:

“Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.”

Như vậy, pháp luật chỉ quy định về nghĩa vụ hoàn trả chi phí đào tạo nghề. “Hoàn trả”  tức là trả lại những gì đã lấy. Việc công ty yêu cầu bạn trả gấp 02 lần chi phí đào tạo là trái với quy định pháp luật.

Thứ hai, về vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Bộ Luật Lao động về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng:

“Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Theo dữ liệu tình huống, bạn làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn nên bạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày. Tuy nhiên, bạn mới chỉ báo trước 01 tháng, chưa đủ 45 ngày là trái quy định pháp luật. Khi đó, bạn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

“Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Như vậy, không những bạn không được hưởng trợ cấp thôi việc, phải bồi thường nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ mà còn phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của bạn trong những ngày không báo trước.

Bạn có thể tham khảo thêm về quyền lợi của mình khi đơn phương chấm dứt hợp đồng tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *