Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

14/04/2020

Uống rượu, bia có phải chịu trách nhiệm hình sự không?