Hàng Thừa Kế Theo Quy Định Pháp Luật - Giải Đáp Pháp Luật

Hàng Thừa Kế Theo Quy Định Pháp Luật

Hàng thừa kế theo quy định pháp luật

Hàng thừa kế là căn cứ quan trọng trong việc chia thừa kế theo pháp luật. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hàng thừa kế theo quy định pháp luật.

Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định có 03 hàng thừa kế theo pháp luật:

“a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.”

Hàng thừa kế thứ nhất

Quan hệ thừa kế giữa vợ chồng và ngược lại:

Vợ, chồng sẽ được hưởng thừa kế hàng thứ nhất của nhau nếu tại thời điểm một trong hai bên chết vẫn tồn tại quan hệ vợ chồng hợp pháp. Cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

2. Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

3. Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.

Đối với trường hợp một người có nhiều vợ, chồng trước ngày 13/1/1960 ở miền Bắc, trước ngày 25/3/1977 ở miền Nam, cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc (trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến 1975) lấy vợ, lấy chồng khác và kết hôn sau không bị Tòa án hủy bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp này, người vợ, người chồng được hưởng thừa kế ở hàng thuws nhất của tất cả những người chồng, vợ và ngược lại.

Quan hệ thừa kế giữa cha mẹ đẻ với con đẻ, cha mẹ nuôi với con nuôi và ngược lại:

Trường hợp này không bất kể là con trong giá thú hay ngoài giá thú đều được xếp vào hàng thừa kế thứ nhất của nhau.

Đối với quan hệ cha mẹ nuôi với con nuôi sẽ là hàng thừa kế thứ nhất nếu việc nhận nuôi được đăng ký theo đúng quy định pháp luật.

Hàng thừa kế thứ hai

Bao gồm ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột.

Quan hệ này chỉ xác định dựa trên quan hệ huyết thống, không phân biệt con trong giá thú, con ngoài giá thú.

Hàng thừa kế thứ ba

Gồm cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột,

Nguyên tắc và trình tự hưởng di sản đối với những người thừa kế

Những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau.

Chỉ khi không còn ai ở hàng thừa kế trước hưởng di sản thừa kế do người đó chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản thì những người ở hàng thừa kế sau mới được hưởng thừa kế.

Trường hợp không còn ai ở hàng thừa kế thứ ba thì di sản thuộc về Nhà nước.

Việc xác định hàng thừa kế theo quy định pháp luật là nội dung quan trọng khi chia thừa kế dù theo di chúc hay pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *