Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Hiện nay, văn hóa nước ta đã và đang hội nhập với thế giới, một trong yếu tố cho việc hội nhập văn hóa là ngôn ngữ. do đó, nhu cầu của mọi người trong việc học thêm ngôn ngữ mới là rất nhiều từ đó tạo ra cơ hội để nhiều trung tâm ngoại ngữ được thành lập.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của Bộ giáo dục và đào tạo. Đây là 1 loại hình kinh doanh mang tính đặc thù vì vậy thủ tục đăng ký thành lập không giống với thông thường. Trong bài viết này Luật Tài Nguyên sẽ giới thiệu điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học và cung cấp những thông tin cần thiết về thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học cho bạn.

Cơ sở pháp lý.

 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học.
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.

 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thành phần hồ sơ.

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Trình tự thực hiện.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ đến sở giáo dục vào đào tạo.
bước 2:  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;
bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học. Quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

các bạn có thể tham khảo thêm những bài viết tượng tự dưới đây.

Thông tin liên hệ.

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận