Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Giải Đáp Pháp Luật

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô là phổ biến nhất trong các loại hình vận tải hiện nay, do vậy có rất nhiều đã và đang kinh doanh loại hình này. Tuy nhiên để kinh doanh loại hình này doanh nghiệp cần xin Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô tại sở giao thông vận tải.

Để doanh nghiệp dễ dàng làm các thủ tục xin Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Luật Tài Nguyên hướng dẫn bạn thực hiện những thủ tục cần thiết trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

– Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau

 • Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.
 • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định; (Mẫu đơn)
 • Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
 • Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;
 • Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);
 • Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

kinh doanh vận tải bằng ô tô

Thời hạn giải quyết:

– 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Vận tải – Sở Giao thông vận tải;

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

 • Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

Phí, lệ phí:

– Không có.

Trên đây là bài viết của Luật Tài Nguyên về thủ tục xin Giấp phép kinh doanh vận tải bản ô tô

Thông tin liên hệ.

thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *