Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. - Giải Đáp Pháp Luật

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

Giấy phép kinh doanh hóa chất

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

Kinh doanh hóa chất là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Trong bài viết dưới đây Luật Tài Nguyên sẽ hướng dân bạn những thông tin cần thiết để kinh doanh hóa chất tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

Điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất.

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 có ngành nghề kinh doanh hóa chất.
 • Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phải có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ.
 • Địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng theo quy định tại Điều 12 Luật hóa chất năm 2007 và  các quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ – CP.
 • Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.
 • Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất cũng như an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.
 • Về nhân sự phải đảm bảo rằng:

+  Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;

+ Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương hoặc những cán bộ chuyên trách về an toàn hóa chất, người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất và người lao động trực tiếp liên quan đến hóa chất phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

Thành phần hô sơ xin Giấy phép kinh doanh hóa chất.

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 01a tại Phụ lục 1 của Thông tư 32/2017/TT-BCT;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;
 • Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tài liệu về điều kiện kỹ thuật:

 • Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;
 • Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu;
 • Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại Điều này và được cấp chung một Giấy chứng nhận;
 • Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất.

 • Bộ Công Thương tiến hành cấp Giấy phép này cho doanh nghiệp, hợp tác xã nếu hóa chất đó thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp.
 • Sở Công Thương cấp giấy phép khi sản phẩm của bạn thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về xin cấp giấy phép con Giấy phép kinh doanh hóa chất tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ.

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *