Thủ tục giải thể Chi nhánh 2020 - Những lưu ý cần biết

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty

Khi chi nhánh hoạt động không còn hiệu quả hoặc vì lý do không mong muốn, doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh. Vậy thủ tục như thế nào? Hồ sơ bao gồm những gì?

Bài viết sau của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về vấn đề này.

1. Các trường hợp giải thể chi nhánh

Doanh nghiệp được giải thể chi nhánh trong các trường hợp sau:

 • Theo quyết định của doanh nghiệp
 •  Theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Thủ tục giải thể chi nhánh

1 Bước 1: Thông báo về việc giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo giải thể chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh để thực hiện việc công báo trên Cổng thông tin quốc gia cũng như niêm yết công khai tại trụ sở chính của chi nhánh.

2 Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Doanh nghiệp gửi công văn xin xác nhận nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu tới Tổng cục hải quan. Trong thời gian từ 7-10 ngày, Tổng cục hải quan sẽ gửi văn bản xác nhận cho doanh nghiệp

3 Bước 3: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh

Doanh nghiệp soạn hồ sơ gửi đến cơ quan thuế nơi quản lý chi nhánh để thực hiện thủ tục đóng mã số thuế.

4 Bước 4: Tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh

Sau khi cơ quan thuế đóng mã số thuế của chi nhánh, doanh nghiệp nộp online hồ sơ giải thể chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh thông qua Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia.

5 Bước 5: Trả dấu pháp nhân

Đối với những chi nhánh có sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì tiến hành trả lại dấu. Cơ quan công an sẽ ra Quyết định thu hồi mẫu dấu.

GỌI NGAY: 0936061359  hoặc 0904551359 để được tư vấn miễn phí

3. Hồ sơ giải thể chi nhánh

1 Hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Mẫu quyết định giải thể chi nhánh bao gồm: Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

2 Hồ sơ nộp tại Cơ quan thuế

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Mẫu quyết định giải thể chi nhánh bao gồm: Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần về việc giải thể chi nhánh;
 • Cam kết không nợ thuế
 • Công văn xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Giấy giới thiệu người đi nộp hồ sơ.

4. Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Luật Tài Nguyên

 • Tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến giải thể chi nhánh
 •  Hướng dẫn họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể chi nhánh
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản
 • Hướng dẫn, hỗ trợ quyết toán, báo cáo thuế cho chi nhánh
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể chi nhánh
 • Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan hải quan
 • Thực hiện thủ tục trả dấu
 • Theo dõi hồ sơ, nhận và trả kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *