Doanh nghiệp mới thành lập cần đóng những loại thuế gì-Luật Tài Nguyên

Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Cần Đóng Những Loại Thuế Gì?

Thuế là nghĩa vụ cơ bản mà mọi doanh nghiệp phải thực hiện từ khi mới thành lập và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Vậy những doanh nghiệp mới thành lập cần đóng những loại thuế gì và đóng như thế nào? Bài viết sau của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp những thông tin cần thiết về các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập.

1. Lệ phí môn bài

Thuế môn bài là thuế bắt buộc doanh nghiệp phải đóng hàng năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 01, sau khi có GPKD thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể:

BẬC THUẾ MÔN BÀI VỐN CÔNG TY ĐĂNG KÝ TIỀN THUẾ MÔN BÀI DOANH NGHIỆP NỘP CHO CẢ NĂM
1 Trên 10 tỷ 3.000.000
2 Dưới 10 tỷ 2.000.000

Doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm thì phải nộp 100% mức thuế môn bài, doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài nói trên.

Thời hạn nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập là 10 ngày kể từ khi nhận ĐKKD với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh; 30 ngày đối với doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN)

Thuế TNDN cũng là một trong những loại thuế doanh nghiệp bắt buộc phải nộp. Thuế TNDN là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế.

Công thức tính thuế TNDN:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Thuế suất thuế TNDN được căn cứ vào doanh thu của doanh nghiệp trong năm:

Doanh thu đến 20 tỷ đồng Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
Doanh thu từ trên 20 tỷ đồng Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%;
Riêng doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 32% – 50%.

3. Thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT)

Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Hiện có 02 phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp tính thuế trực tiếp và phương pháp khấu trừ. Theo đó, hồ sơ khai thuế sẽ khác nhau đối với từng phương pháp.

4. Thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)

Thuế TNCN là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp khi thuê lao động và chi trả thu nhập cho người lao động, có thực hiện khấu trừ thuế phải có trách nhiệm khai thuế và nôp tờ khai cho cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là TNCN).

Ngoài ra, tùy vào lĩnh vực, ngành nghề, hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh mà doanh nghiệp phải nộp thêm các loại thuế khác nhau như: Thuế tiêu thụ đặc biết; Thuế tài nguyên; Thuế sử dụng đất; Thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Phí, lệ phí khác,…

Như vậy, bạn đã biết các doanh nghiệp mới thành lập cần đóng những loại thuế gì và phải đóng như thế nào? Hiện nay, quy định về thuế đã có phần siết chặt hơn để tránh tình trạng trốn thuế cũng như những mức phạt cho hành vi vi phạm. Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý.

Bài viết liên quan:

1. Miễn thuế môn bài cho công ty thành lập trong năm 2020

2. Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp

3. Nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp khi chuyển nhượng cổ phần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *