Điều kiện để được hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, ... Giải Đáp Pháp Luật

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục.

Kinh doanh hoạt động giáo dụng tại trung tâm ngoại ngữ, tin học là ngành nghề chỉ được kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Dưới bài viết này Luật Tài Nguyên cung cấp đến cho bạn thông tin về điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học.

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học.
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Về  điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Thẩm quyền quyết định điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học

 • Giám đốc sở giáo dục đào tạo.
 • Đối vớ trung tâm trong khuon viên trường thì thẩm quyền thuộc giám đốc đại học học viện; hiệu trưởng đại học, trường cao đẳng.

 

Hồ sơ:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.”

Trình tự thực hiện.

Bước 1: Trung tâm ngoại ngữ, tin học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ như trên;

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Trên đây là bài viết về thủ tục xin cấp phép hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ, tin học.

các bài viết liên quan.

Thông tin liên hệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *