Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí - Giải Đáp Pháp Luật

Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí

Thiết kế bố trí là gì? Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về vấn đề này!

1. Khái niệm thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kết bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Trong đó, mạch tích hợp bán dẫn được hiểu là các sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp được hiểu đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.

2. Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí

Quyền đối với thiết kế bố trí phát sinh trên cơ sở văn bằng bảo hộ. Một thiết kế bố trí chỉ được cấp văn bằng bảo hộ khi thỏa mãn các điều kiện bảo hộ. Theo quy định tại Điều 68 Luật sở hữu trí tuệ, điều kiện được bảo hộ đối với thiết kế bố trí gồm:

+ Có tính nguyên gốc

+ Có tính mới thương mại

– Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí được công nhận nếu thỏa mãn hai yếu tố:

  • Thiết kế bố trí đó phải là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả. Nói cách khác, thiết kế bố trí đó không thể là sự sao chép từ thiết kế bố  trí đã có từ trước mà phải là thành quả của sự lao động, sáng tạo của chính tác giả. Vào thời điểm được sáng tạo, thiết kế bố trí đó không phải là sản phẩm thông thường của người sáng tạo ra thiết kế bố trí và người chế tạo ra mạch tích hợp.
  • Tại thời điểm được tạo ra, thiết kế bố trí chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi. Nói cách khác, thiết kế bố trí được yêu cầu bảo hộ phải chưa bị bộc lộ công khai. Có thể nhận thấy phạm vi bộc lộ ở đây chỉ giới hạn trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp. Tại sao pháp luật hiện hành lại giới hạn phạm vi như vậy? Quy định như vậy xuất phát từ đặc điểm của mạch tích hợp bán dẫn. Đây được xem là vấn đề mang tính kỹ thuật chuyên môn. Người không có trình độ chuyên môn thì  không thể hiểu cũng như ứng dụng chúng trong thực tiễn.

                     >>> Bài viết liên quan: Quyền sở hữu công nghiệp

– Tính mới thương mại của thiết kế bố trí

Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa từng bị khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký. Khai thác thiết kế bố trí nhằm mục đích thương mại được hiểu là các mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí hay hàng hóa có mạch tích hợp bán dẫn đó được phân phối công khai trên thị trường nhằm mục đích thương mại. Như vậy, tính mới của thiết kế bố trí chỉ đặt ra trong lĩnh vực thương mại với phạm vi toàn thế giới.

Khoản 2 Điều 71 Luật sở hữu trí tuệ quy định một trường hợp ngoại lệ thiết kế bố trí không bị coi là mất đi tính mới mặc dù đã được đưa vào khai thác thương mại trong thực tế. Tính mới thương mại của thiết kế bố trí không bị mất đi nếu đơn đăng ký được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

                  >>> Bạn nên xem thêm bài viết: Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế

3. Phạm vi bảo hộ thiết kế bố trí

Pháp luật quy định các đối tượng sau không được bảo hộ dưới danh nghĩa thiết kế bố trí:

  • Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp đươc thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn
  • Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn

 

LIÊN HỆ VỚI  LUẬT TÀI NGUYÊN ĐỂ  ĐƯỢC TƯ VẤN!

điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *