Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý - Giải Đáp Pháp Luật

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là gì? Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về vấn đề này!

1. Khái niệm chỉ dẫn địa lý

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Như vậy, chỉ dẫn địa lý giúp người tiêu dùng biết hàng hóa đó đến từ khu vực nào với những nét đặc thù riêng của khu vực đó như thế nào trong quá trình lựa chọn sản phẩm.

2. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ như một đối tượng sở hữu công nghiệp nếu thỏa mãn hai điều kiện:

  • Thứ nhất, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý. Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định chính xác bằng từ ngữ và bản đồ. Khu vực địa lý có thể là một đơn vị hành chính; có thể thuộc một hay nhiều đơn vị hành chính hoặc toàn bộ lãnh thổ quốc gia.
  • Thứ hai, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

>>> Bạn nên xem thêm bài viết: Quyền sở hữu công nghiệp

3. Danh tiếng, chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý

Chất lượng, danh tiếng của hàng hóa có mối quan hệ phụ thuộc đối với môi trường địa lý được chỉ rõ trong chỉ dẫn địa lý. Nói cách khác, hàng hóa, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải có ít nhất một tính chất đặc thù về chất lượng hoặc có danh tiếng liên quan đến điều kiện địa lý tự nhiên, con người của địa phương đó. Như vậy, yêu cầu tối thiểu là phải chỉ ra được bằng chứng về đặc tính của hàng hóa có sự liên quan phụ thuộc vào điều kiện  tự nhiên, con người của khu vực địa lý, địa phương cụ thể.

Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng các chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hóa học, vi sinh… Các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương thức kiểm tra phù hợp.

Danh tiếng, uy tín của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng. Mức độ tín nhiệm bộc lộ thông qua mức độ được biết đến và lựa chọn sản phẩm đó của người tiêu dùng. Ví dụ các sản phẩm nước hoa của Pháp có gắn với hình tượng tháp Eiffen đã được giới tiêu dùng cả thế giới biết tới và yêu thích bởi uy tín và danh tiếng của các sản phẩm nước hoa có nguồn gốc từ Pháp.

4. Điều kiện địa lý có liên quan đến chỉ dẫn địa lý

Các điều kiện địa lý có liên quan đến chỉ dẫn địa lý bao gồm hai yếu tố cơ bản: Yếu tố tự nhiên và yếu tố con người. Danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm được quyết định hoàn toàn hoặc ở mức độ nhất định bởi các yếu tố tự nhiên, con người của môi trường địa lý nơi chúng được sản xuất ra.

  • Yếu tố về tự nhiên bao gồm: khí hậu, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái,… Ví dụ như nước mắm Phú Quốc có nguồn gốc từ đảo Phú Quốc  là loại hàng hóa có chất lượng bắt nguồn từ các điều kiện tự nhiên vốn dĩ ở đảo này như điều kiện về khí hậu và thổ nhưỡng.
  • Yếu tố về con người bao gồm:  kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương… Ví dụ như nghề sản xuất nước mắm bằng phương pháp thủ công ở Phú Quốc đã được hình thành và phát triển hơn 200 năm. Đó là kết quả của quá trình lao động sáng tạo kết hợp kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác của người dân đảo.

>>> Bạn nên xem thêm bài viết: Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí

5. Phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý

Pháp luật hiện hành quy định các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý bao gồm:

  • Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam

  • Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

  • Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc đã được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa

  • Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

LIÊN HỆ VỚI LUẬT TÀI NGUYÊN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN!

điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *