Điều 120 Bộ luật hình sư 2015, Xúi dục người khác chống chính quyền.

Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân.

Trong bài viết này Luật Tài Nguyên sẽ phân tích về điều 120 Bộ luật hình sư 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) này để giúp bạn đọc có thể hiểu hơn.

Theo quy định bộ luật hình sự hiện hành quy định tội danh này như sau.

Điều 120. Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

 1. Người nào tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.
 2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

Tội danh Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân thuộc về các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia có một số đặt điểm sau:

 • Tội xâm phạm an ninh quốc gia đều xâm phạm một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau của an ninh quốc gia xâm phạm đều thuộc nhóm quan hệ xã hội cùng tính chất. đó là nhóm quan hệ xã hội về an ninh quốc gia với nội dung cụ thể được định nghĩa trong Luật an ninh quốc gia
 • Lỗi của người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia đều là lỗi cố ý.
 • Mục đích của người phạm tội của tội xâm phạm an ninh quốc gia đều hướng tới mục đích chung là chống phà nhà nước Cộng hòa XNCN Việt Nam, chống chính quần các cấp của nhà nước.

Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân được quy định là hành vi “Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

Dấu hiệu pháp lý tội phạm quy định tại điều 120 Bộ luật hình sự 2015

 • Dấu hiệu khách quan của tội phạm.

Hành vi khách quan được quy định trong cấu thành tội phạm của tội này là:

 • Hành vi tổ chức: đây là hành vi chỉ huy, điều hành hoạt động đưa người Việt Nam rời khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc ở lại nước ngoài trái phép;
 • Hành vi cưỡng ép người: đây là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ép buộc người Việt Nam phải rồi khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc ở lại nước ngoài trái phép;
 • Hành vi xúi giục người khác: đây là hành vi kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người Việt Nam rời khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
 • Dấu hiệu chủ quan của tội phạm.

Lỗi của người phạm tội là cố ý, mục đích phạm tội được quy định là mục đích chống chính quyền nhân dân. Đây là dấu hiệu cho phép phân biệt tội phạm này với các tội phạm có các dấu hiệu khác tương tự là tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép (điều 349) và tội cưỡng ép người khác trống đi nước ngoài ở lại nước ngoài trái phép (điều 350 BLHS).

Hình phạt cho tội phạm điều 120 Bộ luật hình sự 2015.

Điều luật quy định 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội.

Khung hình phạt cơ bản có mức tù từ 05 năm đến 15 năm.

Khung hình phạt tăng năng có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân được quy định cho trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. đây có thể là trường hợp người phạm tội đã tổ chức, cưỡng ép, xúi giục số lượng lớn người trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài hoặc là trường hợp đã gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe cho lực lượng thi hành công vụ ngăn cản hành vi phạm tội nói trên v.v..

Khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

trên đây là bài viết của chúng tôi về điều 120 Bộ luật hình sư 2015 (sửa đổi bổ sung 2017)

Thông tin liên hệ.

Điều 120 bộ luật hình sự 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *