Dịch vụ Tạm dừng hoạt động

Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do mà doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh một thời gian thay vì tiến hành thủ tục giải thể. Vậy thủ tục tạm dừng công ty được tiến hành khi nào? Hồ sơ bao gồm những gì? Có phải...

Chi tiết

Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần

Khi gặp phải những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp lựa chọn việc tạm ngừng kinh doanh trong một thời gian để chờ cơ hội vực dậy thay vì tiến hành giải thể công ty. Đối với loại hình Công ty Cổ phần, thủ tục...

Chi tiết

Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh Công Ty TNHH 1 Thành Viên

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên không quá phức tạp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề khi tạm ngừng kinh doanh: nghĩa vụ thuế, thời hạn tạm ngừng, thông báo với các cơ quan quản lý. Bài viết...

Chi tiết

Tạm Ngừng Kinh Doanh Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Tiến hành Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên là một giải pháp của nhiều doanh nghiệp khi kinh doanh gặp khó khăn. Đây sẽ là khoảng thời gian doanh nghiệp tái cơ cấu lại tổ chức, xây dựng kế hoạch kinh doanh mới....

Chi tiết

Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh Chi Nhánh

Tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty là 1 lựa chọn tốt khi Chi nhánh hoạt động thường xuyên thua lỗ, hiệu quả kinh doanh thấp. Đây là thời gian để doanh nghiệp tổ chức lại bộ máy, lập kế hoạch kinh doanh tốt...

Chi tiết

Thủ Tục Tạm Ngừng Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện

Tiến hành thủ tục tạm ngừng hoạt động Văn phòng đại diện công ty là 1 lựa chọn tốt khi doanh nghiệp không còn nhu cầu nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại. Đây là thời gian để doanh nghiệp tổ chức lại bộ máy, lập kế hoạch...

Chi tiết

1 2